معرفی و کاربرد تگ dl و تگ dir در HTML

در این مقاله از سایت آموزی برای شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد تگ <dl> و تگ <dir> در HTML می پردازیم.

معرفی و کاربرد تگ <dl>

معرفی و کاربرد تگ dl و تگ dir در HTML

معرفی و کاربرد تگ dl و تگ dir در HTML | معرفی و کاربرد تگ dl و تگ dir در HTML | معرفی و کاربرد تگ dl و تگ dir در HTML | معرفی و کاربرد تگ dl و تگ dir در HTML | معرفی و کاربرد تگ dl و تگ dir در HTML

تگ <dl> یک لیست توصیفی تعریف می کند و به همراه تگ <dt> ( تعریف واژه یا نام ) و تگ <dd> (شرح واژه یا نام) استفاده میشود.

لیست توصیفی برای نمایش متاداده به عنوان یک لیست از مقادیر کلیدی نیز مفید می باشد.

مثال هایی در مورد تگ <dl> در سند HTML 

مثال ۱ :

خروجی کد مثال ۱ در مرورگر ایینترنتی

Firefox

 A free, open source, cross-platform, graphical web browser developed by the Mozilla Corporation and hundreds of volunteers.

مثال ۲ :

خروجی کد مثال ۲ در مرورگر اینترنتی

Firefox

Mozilla Firefox

Fx

A free, open source, cross-platform, graphical web browser developed by the Mozilla Corporation and hundreds of volunteers.

بررسی تگ <dl> در HTML 4.01 و HTML5

در HTML 4.01 ، تگ <dl> یک لیست تعریفی مشخص میکند.

در HTML 5 ، تگ <dl> یک لیست توضیحات ایجاد می کند.

ویژگی های خصوصی تگ <dl> در HTML

تگ <dl> هیچ خاصیت ویژه ای در سند HTML ندارد.

ویژگی های عمومی تگ <dl> در HTML

تگ <dl> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ <dl> در HTML

تگ <dl> در همه مرورگرهای معتبر اینترنتی نظیر اینترنت اکسپلورر ، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

معرفی و کاربرد تگ <dir> در HTML

تگ <dir> از جمله تگ های منسوخ در سند html می باشد و در HTML5 پشتیبانی نمی شود. 

شما می توانید از CSS به جای آن استفاده کنید.

تگ <dir> برای لیست کردن عناوین directory (راهنما) استفاده می شود.

معرفی و کاربرد تگ dl و تگ dir در HTML

معرفی و کاربرد تگ dl و تگ dir در HTML | معرفی و کاربرد تگ dl و تگ dir در HTML | معرفی و کاربرد تگ dl و تگ dir در HTML | معرفی و کاربرد تگ dl و تگ dir در HTML | معرفی و کاربرد تگ dl و تگ dir در HTML | معرفی و کاربرد تگ dl و تگ dir در HTML

بررسی تگ <dir> در HTML 4.01 و HTML5

تگ <dir> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

ویژگی خصوصی تگ <dir> در HTML

خصوصیتمقدارتوضیحات
compactcompactدر HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص می کند که لیست مورد نظر باید کوچکتر از حد معمول باشد

ویژگی عمومی تگ <dir> در HTML

تگ <dir> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

 پشتیبانی مرورگرها از تگ <dir> در HTML

تگ <dir> در همه مرورگرهای معتبر اینترنتی نظیر اینترنت اکسپلورر ، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

معرفی و کاربرد تگ dl و تگ dir در HTML – اختصاصی سایت آموزی