معرفی و کاربرد تگ dt در HTML تعیین اسم لیست توصیفی

در این مقاله از سایت آموزی برای استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد تگ <dt> در HTML می پردازیم.

تگ <dt> در HTML

معرفی و کاربرد تگ dt در HTML تعیین اسم لیست توصیفی

تگ <dt> یک عبارت یا اسم را در لیست توضیحات مشخص می کند.

تگ <dt> به همراه تگ <dl> (لیست های تعریفی را مشخص می کند) و <dd> (که آیتم های موجود در لیست را توضیح می دهد) استفاده می شود.

توجه داشته باشید که یک واژه می تواند بیش از یک توصیف مرتبط داشته باشد.

مثال هایی در مورد تگ <dt> در اچ تی ام ال

مثال ۱

[html]<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<dl>
<dt>Definition List</dt>
<dd>A list of terms and their definitions/descriptions.</dd>
<dt>Ordered List</dt>
<dd>A numbered list.</dd>
<dt>Unordered List</dt>
<dd>An unnumbered list.</dd>
</dl>
</body>
</html>[/html]

خروجی کد مثال ۱ در مرورگر اینترنتی

Definition List

A list of terms and their definitions/descriptions.

Ordered List

A numbered list.

Unordered List

An unnumbered list.

معرفی و کاربرد تگ dt در HTML تعیین اسم لیست توصیفی

مثال ۲

[html]
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<dl>
<dt>Vocals</dt>
<dd>Bruce Dickinson</dd>
<dt>Guitar</dt>
<dd>Adrian Smith</dd>
<dd>Dave Murray</dd>
<dd>Janick Gers</dd>
<dt>Bass</dt>
<dd>Steve Harris</dd>
<dt>Drums</dt>
<dd>Nicko McBrain</dd>
</dl>
</body>
</html>[/html]

خروجی کد مثال ۲ در مرورگر اینترنتی

Vocals

Bruce Dickinson

Guitar

Adrian Smith

Dave Murray

Janick Gers

Bass

Steve Harris

Drums

Nicko McBrain

مثال ۳

[html]<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<dl>
<dt>Firefox</dt>
<dt>Mozilla Firefox</dt>
<dt>Fx</dt>
<dd>A free, open source, cross-platform, graphical web browser
developed by the Mozilla Corporation and hundreds of volunteers.</dd>
<!– other terms and definitions –>
</dl>
</body>
</html>[/html]

خروجی کد مثال ۳ در مرورگر اینترنتی

Firefox

Mozilla Firefox

Fx

A free, open source, cross-platform, graphical web browser developed by the Mozilla Corporation and hundreds of volunteers.

بررسی تگ <dt> در HTML 4.01 و HTML5

در HTML 4.01 ، تگ <dt> یک آیتم در لیست تعریفی مشخص می کند.

در HTML5 ، تگ <dt> یک عبارت یا اسم در لیست توضیحات مشخص می کند.

ویژگی های خصوصی تگ <dt> در HTML

تگ <dt> هیچ خاصیت ویژه ای در سند HTML ندارد.

ویژگی های عمومی تگ <dt> در اچ تی ام ال

تگ <dt> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ <dt> در HTML

تگ <dt> در همه مرورگرهای معتبر اینترنتی نظیر اینترنت اکسپلورر ، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

معرفی و کاربرد تگ dt در HTML تعیین اسم لیست توصیفی – اختصاصی سایت آموزی