معرفی و کاربرد تگ figcaption در HTML عنوان تصاویر

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی تگ <figcaption> در HTML می پردازیم.

تگ <figcaption> در اچ تی ام ال

معرفی و کاربرد تگ figcaption در HTML عنوان تصاویر

تگ <figcaption> یک عنوان برای تگ figure تعریف می کند. این تگ می تواند به عنوان اولین یا آخرین عنصر داخل تگ <figure> قرار بگیرد.

استفاده از این تگ اختیاری است .

تگ <figcaption> مانند بسیاری از تگ های html دارای یک تگ باز ( opening tag ) و یک تگ بسته ( closing tag ) می باشد.

تگ <figure> نیز محتوای خود مانند تصاویر، نمودار ها، عکس ها، لیست کد و … را مشخص می کند.

در حالی که محتوای تگ <figure> با جریان اصلی سند مرتبط است، جایگاهی مستقل دارد و در صورتی که این تگ حذف شود، نباید تاثیری بر جریان اصلی بگذارد.

مثال هایی در مورد تگ <figcaption> در اچ تی ام ال

مثال ۱ :

[html]<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>The Pulpit Rock is a massive cliff 604 metres (1982 feet) above Lysefjorden, opposite the Kjerag plateau, in Forsand, Ryfylke, Norway. The top of the cliff is approximately 25 by 25 metres (82 by 82 feet) square and almost flat, and is a famous tourist attraction in Norway.</p>
<figure>
<img src=”https://siteamoozi.com/img.png” alt=”The Pulpit Rock” width=”304″ height=”228″>
<figcaption>Fig.1 – A view of the pulpit rock in Norway.</figcaption>
</figure></body>
</html>[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

معرفی و کاربرد تگ figcaption در HTML عنوان تصاویر

 معرفی و کاربرد تگ figcaption در HTML عنوان تصاویر

مثال ۲ :

[html]<figure>
<figcaption><cite>Edsger Dijkstra :-</cite></figcaption>
<p>”If debugging is the process of removing software bugs, <br /> then programming must be the process of putting them in”<br /></p>
</figure>[/html]

 خروجی کد در مرورگر اینترنتی

معرفی و کاربرد تگ figcaption در HTML عنوان تصاویر

بررسی تگ <figcaption> در HTML 4.01 و HTML5

تگ <figcaption> یک تگ جدید در HTML5 است. و در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشت.

خصوصیات ویژه تگ <figcaption> در اچ تی ام ال

تگ <figcaption> هیچ خاصیت ویژه ای در سند HTML ندارد .

خصوصیات عمومی تگ <figcaption> در اچ تی ام ال

تگ <figcaption> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ  <figcaption> در اچ تی ام ال

تگ <figcaption> در همه مرورگرهای معتبر اینترنتی نظیر اینترنت اکسپلورر ، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

معرفی و کاربرد تگ figcaption در HTML – اختصاصی سایت آموزی