معرفی و کاربرد تگ mark در HTML

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد تگ <mark> در HTML می پردازیم.

تگ <mark> در HTML

معرفی و کاربرد تگ mark در HTML

معرفی و کاربرد تگ mark در HTML | معرفی و کاربرد تگ mark در HTML

تگ <mark> یک متن علامت گذاری شده را مشخص می کند.

اگر شما هم می خواهید قسمتی از متن سند HTML خود را برجسته کنید از تگ <mark> استفاده کنید.

در HTML5 برای عناوین یا تیترها باید از تگ های h1 تا h6 استفاده نمایید.

همچنین برای متن تاکیدی از تگ em و برای متن هایلایت شده از تگ <mark> استفاده کنید.

برای متن مهم نیز بجای تگ b در سند HTML بهتر است از تگ strong استفاده کنید.

تگ <mark> مانند بسیاری از تگ های html دارای یک تگ باز ( opening tag ) و یک تگ بسته ( closing tag ) می باشد.

مثال در مورد تگ <markدر html

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

Do not forget to buy milk today.

بررسی تگ <mark> در HTML 4.01 و HTML5

تگ <mark> یک تگ جدید محسوب شده و تنها در نسخه HTML5 پشتیبانی می شود. تگ <mark> در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر پشتیبانی نمی شود.

خصوصیات ویژه تگ <mark> در HTML5

تگ <mark> هیچ یک از خصوصیات ویژه در سند HTML را پشتیبانی نمی کند.

ویژگی های عمومی تگ <mark> در HTML

تگ <mark> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

رویدادهای عمومی تگ <mark> در HTML

تگ <mark> از کلیه رویدادهای عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ <mark> در HTML

در زیر مرورگرهای معتبر اینترنتی از اولین نسخه هایی که از تگ <mark> پشتیبانی می کنند، آمده است:

جهت دیدن تمام ردیف و ستون ها در حالت موبایلی جدول را به چپ و راست اسکرول کنید.

معرفی و کاربرد تگ mark در HTML – اختصاصی سایت آموزی