معرفی و کاربرد تگ output در HTML | نتیجه محاسبه

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد تگ <output> در HTML می پردازیم.

تگ <output> در HTML

معرفی و کاربرد تگ output در HTML | نتیجه محاسبه - سایت آموزی

تگ <output> نشان دهنده نتیجه یک محاسبه است. ( مانند نتیجه محاسبات انجام شده توسط یک اسکریپت )

تگ <output> مانند بسیاری از تگ ها در سند HTML دارای یک تگ باز ( opening tag ) و یک تگ بسته ( closing tag ) می باشد.

تگ <output> به عنوان یکی از تگ های جدید در HTML5 است که در نسخه های قبلی سند HTML وجود نداشت.

شکل کلی استفاده از تگ <output>  بصورت زیر است :

[html]<output name=”name” for=”value”></output>[/html]

مثال در مورد تگ <outputدر html

[html]<form oninput=”x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)”>0
<input type=”range” id=”a” value=”50″>100
+<input type=”number” id=”b” value=”50″>
=<output name=”x” for=”a b”></output>
</form>[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

۰۱۰۰+=

بررسی تگ <output> در HTML 4.01 و HTML5

تگ <output> در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته است. و تگ <output> تنها در HTML5 پشتیبانی می شود.

خصوصیات ویژه منسوخ تگ <output> در HTML5

ویژگی های عمومی تگ output در HTML

تگ <output> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

رویدادهای عمومی تگ <output> در HTML

تگ <output> از کلیه رویدادهای عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ output در HTML

در زیر مرورگرهای معتبر اینترنتی از اولین نسخه هایی که از تگ <output> پشتیبانی می کنند، آمده است:

جهت دیدن تمام ردیف و ستون ها در حالت موبایلی جدول را به چپ و راست اسکرول کنید.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

معرفی و کاربرد تگ output در HTML | نتیجه محاسبه – اختصاصی سایت آموزی