معرفی و کاربرد تگ source در HTML

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد تگ <source> در HTML می پردازیم.

تگ <source> در HTML

معرفی و کاربرد تگ source در HTML

معرفی و کاربرد تگ source در HTML | معرفی و کاربرد تگ source در HTML | معرفی و کاربرد تگ source در HTML | معرفی و کاربرد تگ source در HTML | معرفی و کاربرد تگ source در HTML | معرفی و کاربرد تگ source در HTML | معرفی و کاربرد تگ source در HTML

تگ <source> برای تعیین منابع چند رسانه ای برای عناصر رسانه هایی، مانند تگ video و تگ audio استفاده می شود.

تگ <source> به شما اجازه می دهد که سورس های متفاوت صوتی یا ویدیویی برای مرورگر تعیین کنید تا بر اساس نوع کدک یا نوع رسانه ای که پشتیبانی می کند، یکی را انتخاب کند.

تگ <source> یک تگ جدید در HTML5 محسوب می شود.

مثال در مورد تگ <sourceدر html

بررسی تگ <source> در HTML 4.01 و HTML5

تگ <source> یک تگ جدید در HTML5 است. و در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته است.

تگ <source> دارای سه خصوصیت ویژه جدید به نام های media , src و type در HTML5 می باشد.

خصوصیات ویژه تگ <source> در HTML

جهت دیدن تمام ردیف و ستون ها در حالت موبایلی جدول را به چپ و راست اسکرول کنید.

ویژگی های عمومی تگ <source> در HTML

تگ <source> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

رویدادهای عمومی تگ <source> در HTML

تگ <source> از کلیه رویدادهای عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ <source> در HTML

در زیر مرورگرهای معتبر اینترنتی از اولین نسخه هایی که از تگ <source> پشتیبانی می کنند، آمده است:

جهت دیدن تمام ردیف و ستون ها در حالت موبایلی جدول را به چپ و راست اسکرول کنید.

معرفی و کاربرد تگ source در HTML – اختصاصی سایت آموزی