معرفی و کاربرد تگ td در HTML

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد تگ <td> در HTML می پردازیم.

تگ <td> در HTML

معرفی و کاربرد تگ td در HTML

معرفی و کاربرد تگ td در HTML | معرفی و کاربرد تگ td در HTML | معرفی و کاربرد تگ td در HTML | معرفی و کاربرد تگ td در HTML | معرفی و کاربرد تگ td در HTML | معرفی و کاربرد تگ td در HTML | معرفی و کاربرد تگ td در HTML | معرفی و کاربرد تگ td در HTML

تگ <td> یک ستون در جدول HTML تعریف می کند.

یک تگ <td> شامل یک یا چند تگ <th> و <tr> است.

تگ <td> درون تگ table به همراه تگ هایی همچون tr و th یک جدول در سند HTML می سازد.

به عبارت دیگر یک جدول حاوی سطرهایی می باشد (که با تگ tr مشخص می شود)، هر سطر شامل تعدادی سلول است (که با تگ <td> مشخص می شود) و یک جدول شامل اطلاعات سرتیتر می باشد(که با تگ th مشخص می شود).

مثال در مورد تگ <tdدر html

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

MonthSavings
January$100

بررسی تگ <td> در HTML 4.01 و HTML5

هیچکدام از خصوصیت های ویژه تگ <td> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

خصوصیات ویژه تگ <td> در HTML

خصوصیتمقدارتوضیحات
alignright
left
center
justify
char
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
نحوه ترازبندی محتویات درون سطر را مشخص می کند.
bgcolorrgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
رنگ پس زمینه سطر جدول را مشخص می کند.
charcharacterدر HTML5 پشتیبانی نمی شود.
نحوه ترازبندی محتویات درون سطر برای کاراکترها را مشخص می کند.
charoffnumberدر HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مقدار حاشیه ای که به کاراکتر اول متن اختصاص داده می شود ، تا متن درون سطر را تراز کند.
valigntop
middle
bottom
baseline
درHTML5 پشتیبانی نمی شود.
نحوه ترازبندی عمودی محتویات درون سطر جدول را مشخص می کند.

ویژگی های عمومی تگ <td> در HTML

تگ <td> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

رویدادهای عمومی تگ <td> در HTML

تگ <td> از کلیه رویدادهای عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ <td> در HTML

تگ <td> در همه مرورگرهای معتبر اینترنتی نظیر اینترنت اکسپلورر ، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

معرفی و کاربرد تگ td در HTML – اختصاصی سایت آموزی