معرفی و کاربرد تگ th در HTML سربرگ جدول سند html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد تگ <th> در HTML می پردازیم.

تگ th در اچ تی ام ال

معرفی و کاربرد تگ th در HTML سربرگ جدول سند html - سایت آموزی

تگ <th> یک سلول هدر در جدول HTML را تعریف می کند.

جدول HTML دو نوع سلول را تعریف می کند:

  • سلول Header  – شامل اطلاعات هدر (توسط عنصر <th> ایجاد می شود)
  • سلول استاندارد – شامل داده ها (توسط تگ td ایجاد می شود)

متن در تگ <th> به طور پیش فرض به صورت برجسته (bold) و وسط چین می باشد.

متن در عنصر <td> به طور پیش فرض به صورت منظم و در تراز چپ قرار می گیرد.

دو خصوصیت  colspan و rowspan امکان طول محتوای بیش از چند ستون یا سطر را می دهند.

تگ tr نیز برای ساخت ردیف های جدول کاربرد دارد.

مثال در مورد تگ <thدر اچ تی ام ال

[html]<table>
<tr>
<th>Month</th>
<th>Savings</th>
</tr>
<tr>
<td>January</td>
<td>$100</td>
</tr>
</table>[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

Month Savings
January $۱۰۰

بررسی تگ <th> در HTML 4.01 و HTML5

هیچکدام از خصوصیت های ویژه تگ <th> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

معرفی و کاربرد تگ th در HTML سربرگ جدول سند html

خصوصیات ویژه تگ <th> در اچ تی ام ال

خصوصیت مقدار توضیحات
abbr text یک عبارت خلاصه شده در سلول header مشخص می کند.
align left
right
center
justify
char
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
نحوه ترازبندی محتویات header را مشخص می کند.
axis category_name در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
برای طبقه بندی کردن سلول ها
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
در HTML5 پشتیبانی نمی شود..
رنگ پس زمینه سلول header را مشخص می کند.
char character در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
نحوه ترازبندی محتویات درون سلول برای کاراکترها را مشخص می کند.
charoff number در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مقدار حاشیه ای که به کاراکتر اول متن اختصاص داده می شود ، تا متن درون سلول را تراز کند.
colspan number تعداد ستون هایی که این سلول header آنها را پوشش می دهد را مشخص می کند.
headers header_id هنگامی که یک یا چند سلول header داشته باشیم سلولی که مدنظر است را مشخص می کند.
height pixels
%
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
ارتفاع سلول را مشخص می کند.
nowrap nowrap در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص می کند محتوای درون سلول نباید کوچکتر یا شکسته شود.
rowspan number تعداد سطرهایی که این سلول header آنها را پوشش می دهد را مشخص می کند.
scope col
colgroup
row
rowgroup
 این سلول جدول اطلاعاتی را راجع به بقیه سطری که آن را در برگرفته ، یا بقیه ستونی که این خانه جز آن است  ، یا گروه سطرها و یا گروه ستون هایی که این خانه جزء آن است را مشخص می کند.
sorted reversed
number
reversed number
number reversed
مرتب سازی بر اساس ستون را تعریف می کند.
valign top
middle
bottom
baseline
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
نحوه ترازبندی عمودی محتویات درون سلول header را مشخص می کند.
width pixels
%
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
عرض سلول را مشخص می کند.

ویژگی های عمومی تگ <th> در اچ تی ام ال

تگ <th> از کلیه ویژگی های عمومی در سند اچ تی ام ال پشتیبانی می کند.

رویدادهای عمومی تگ <th> در HTML

تگ <th> از کلیه رویدادهای عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ <th> در اچ تی ام ال

تگ <th> در همه مرورگرهای معتبر اینترنتی نظیر اینترنت اکسپلورر ، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

معرفی و کاربرد تگ th در HTML سربرگ جدول سند html – اختصاصی سایت آموزی