معرفی و کاربرد تگ track در HTML زیرنویس فایل عنوان

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد تگ <track> در HTML می پردازیم.

تگ <track> در HTML

معرفی و کاربرد تگ track در HTML زیرنویس فایل عنوان - سایت آموزی

تگ <track> آهنگ های متن برای عناصر رسانه ای همچون تگ audio و تگ video ) را مشخص می کند.

تگ <track> برای مشخص کردن زیرنویس ها ، فایل های عنوان یا  فایل های دیگر که حاوی متن قابل مشاهده هستند استفاده می شود.

تگ <track> زمانی فعال میشود که رسانه در حال پخش باشد. تگ <track> همواره درون تگ هایی همچون audio و video می آید. و خارج تگ های رسانه ای در سند HTML کاربرد ندارد.

مثال در مورد تگ <trackدر html

[html]<video width=”320″ height=”240″ controls>
<source src=”forrest_gump.mp4″ type=”video/mp4″>
<source src=”forrest_gump.ogg” type=”video/ogg”>
<track src=”subtitles_en.vtt” kind=”subtitles” srclang=”en” label=”English”>
<track src=”subtitles_no.vtt” kind=”subtitles” srclang=”no” label=”Norwegian”>
</video>[/html]

بررسی تگ <track> در HTML 4.01 و HTML5

تگ <track> یک تگ جدید در HTML5 است. و در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته است.

خصوصیات ویژه تگ <track> در HTML

جهت دیدن تمام ردیف و ستون ها در حالت موبایلی جدول را به چپ و راست اسکرول کنید.

ویژگی های عمومی تگ track در HTML

تگ <track> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

رویدادهای عمومی تگ <track> در HTML

تگ <track> از کلیه رویدادهای عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

پشتیبانی مرورگرها از تگ track در HTML

در زیر مرورگرهای معتبر اینترنتی از اولین نسخه هایی که از تگ <track> پشتیبانی می کنند، آمده است:

جهت دیدن تمام ردیف و ستون ها در حالت موبایلی جدول را به چپ و راست اسکرول کنید.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

معرفی و کاربرد تگ track در HTML زیرنویس فایل عنوان – اختصاصی سایت آموزی