معرفی و کاربرد تگ wbr در HTML

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد تگ <wbr> در HTML می پردازیم.

تگ <wbr> در HTML

معرفی و کاربرد تگ wbr در HTML

معرفی و کاربرد تگ wbr در HTML | معرفی و کاربرد تگ wbr در HTML | معرفی و کاربرد تگ wbr در HTML | معرفی و کاربرد تگ wbr در HTML | معرفی و کاربرد تگ wbr در HTML | معرفی و کاربرد تگ wbr در HTML | معرفی و کاربرد تگ wbr در HTML

تگ <wbr> برای جلوگیری از شکست کلمه در سند HTML کاربرد دارد.

تگ <wbr> با جلوگیری از شکست کلمه مشخص می کند که  در کجای متن درون سند HTML بهتر است یک line-break اضافه کنیم.

هنگامی که یک کلمه بیش از حد طولانی باشد یا شما می ترسید که مرورگر ادامه آن کلمه را در خط بعد نمایش دهد می توانید از تگ <wbr> استفاده کنید.

تگ <wbr> یک تگ جدید در HTML5 می باشد و در نسخه های قبلی سند HTML پشتیبانی نمی شده است.

تگ <wbr> مانند بسیاری از تگ ها در سند HTML دارای یک تگ باز ( opening tagg ) و یک تگ بسته ( closing tag ) می باشد.

مثال در مورد تگ <wbrدر html

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

This is a veryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryverylongwordthatwillbreakatspecificplaceswhenthebrowserwindowisresized.

بررسی تگ <wbr> در HTML 4.01 و HTML5

تگ <wbr> یک تگ جدید در HTML5 می باشد و در HTML4.01 و نسخه های قبلی سند HTML وجود نداشته  و پشتیبانی نمی شده است.

خصوصیات ویژه تگ <wbr> در HTML

تگ <wbr> هیچگونه خاصیت ویژه ای در سند HTML ندارد.

ویژگی های عمومی تگ <wbr> در HTML

تگ <wbr> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

رویدادهای عمومی تگ <wbr> در HTML

تگ <wbr> از کلیه رویدادهای عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ <wbr> در HTML

در زیر مرورگرهای معتبر اینترنتی از اولین نسخه هایی که از تگ <wbr> پشتیبانی می کنند، آمده است:

جهت دیدن تمام ردیف و ستون ها در حالت موبایلی جدول را به چپ و راست اسکرول کنید.

معرفی و کاربرد تگ wbr در HTML – اختصاصی سایت آموزی