معرفی و کاربرد تگ wbr در HTML جلوگیری از شکست کلمه

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد تگ <wbr> در HTML می پردازیم.

تگ <wbr> در HTML5

معرفی و کاربرد تگ wbr در HTML جلوگیری از شکست کلمه - سایت آموزی

تگ <wbr> برای جلوگیری از شکست کلمه در سند HTML کاربرد دارد.

تگ <wbr> با جلوگیری از شکست کلمه مشخص می کند که  در کجای متن درون سند HTML بهتر است یک line-break اضافه کنیم.

هنگامی که یک کلمه بیش از حد طولانی باشد یا شما می ترسید که مرورگر ادامه آن کلمه را در خط بعد نمایش دهد می توانید از تگ <wbr> استفاده کنید.

تگ <wbr> یک تگ جدید در HTML5 می باشد و در نسخه های قبلی سند HTML پشتیبانی نمی شده است.

تگ <wbr> مانند بسیاری از تگ ها در سند HTML دارای یک تگ باز ( opening tagg ) و یک تگ بسته ( closing tag ) می باشد.

مثال در مورد تگ <wbrدر HTML5

<p>This is a veryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryvery<wbr>longwordthatwillbreakatspecific<wbr>
placeswhenthebrowserwindowisresized.</p>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

This is a veryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryverylongwordthatwillbreakatspecificplaceswhenthebrowserwindowisresized.

بررسی تگ <wbr> در HTML 4.01 و HTML5

تگ <wbr> یک تگ جدید در HTML5 می باشد و در HTML4.01 و نسخه های قبلی سند HTML وجود نداشته  و پشتیبانی نمی شده است.

خصوصیات ویژه تگ <wbr> در اچ تی ام ال

تگ <wbr> هیچگونه خاصیت ویژه ای در سند HTML ندارد.

ویژگی های عمومی تگ <wbr> در HTML

تگ <wbr> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

رویدادهای عمومی تگ <wbr> در HTML

تگ <wbr> از کلیه رویدادهای عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

پشتیبانی مرورگرها از تگ <wbr> در HTML5

در زیر مرورگرهای معتبر اینترنتی از اولین نسخه هایی که از تگ <wbr> پشتیبانی می کنند، آمده است:

جهت دیدن تمام ردیف و ستون ها در حالت موبایلی جدول را به چپ و راست اسکرول کنید.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

معرفی و کاربرد تگ wbr در HTML جلوگیری از شکست کلمه – اختصاصی سایت آموزی