نوشته ها در وردپرس بخش پنجم فیلم آموزش مادر دسته

سایت آموزی در قالب چند فیلم آموزشی کلیه اجزای داشبورد پیشخوان وردپرس را با تمام متعلقاتش برای شما همراهان گرامی تدریس می کند. با ما همراه باشید.

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی مادر دسته - سایت آموزی

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم فیلم آموزشی

در این فیلم آموزشی شما همراهان گرامی را ادامه مبحث دسته بندی مطالب وردپرس آشنا می کنیم.

همانطور که در جلسه قبلی اشاره داشتیم یکی از راه های سازماندهی و طبقه بندی مطالب در سایت ها دسته بندی کردن آن ها است.

برای مثال در یک سایت فروشگاهی لوازم دیجیتال و لوازم خانگی دو دسته هستند.

وردپرس امکانات جالبی برای دسته بندی مطالب دارد.

در این فیلم آموزشی با مفهوم مادر دسته و زیردسته ها آشنا می شوید.

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی | مادر دسته | زیر دسته ها وردپرس

برچسب ها و دسته ها

صفحه دسته ها در پنل وردپرس بسیار شبیه صفحه برچسب ها ست.

در این فیلم آموزشی در مورد تفاوت برچسب ها و دسته ها برای شما توضیح داده می شود.

خواهید دانست که دسته ها می توانند به زیرشاخه های متفاوتی دسته بندی شوند.

در حقیقت خود یک دسته بندی می تواند زیردسته یک دسته بندی دیگر باشد. و یک ساختار درختی بین دسته بندی ها وجود دارد.

در وردپرس یک مطلب می تواند عضو چندین دسته بندی باشد.

در قسمت مادر دسته مشخص می کنیم که دسته بندی که در حال ساخت آن هستیم زیردسته کدام دسته بندی می باشد.

اگر هیچ مقداری انتخاب نکنیم یعنی این یک دسته اصلی و به عبارت دیگر دسته مادر است. و زیردسته هیچکدام از دسته بندی ها نیست.

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم فیلم آموزش مادر دسته

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی | مادر دسته | زیر دسته ها وردپرس

در ادامه می توانید فیلم آموزشی قسمت پنجم نوشته ها در وردپرس و ساخت زیردسته ها در وردپرس را تماشا کنید:

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم فیلم آموزش مادر دسته – اختصاصی سایت آموزی