نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی | مادر دسته | زیر دسته ها وردپرس

سایت آموزی در قالب چند فیلم آموزشی کلیه اجزای داشبورد پیشخوان وردپرس را با تمام متعلقاتش برای شما همراهان گرامی تدریس می کند. با ما همراه باشید.

نوشته ها در وردپرس بخش دوم + فیلم آموزشی | زیر منوی افزودن نوشته وردپرس , نوشته ها در وردپرس بخش اول + فیلم آموزشی | زیر منوی همه نوشته ها

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی | مادر دسته | زیر دسته ها وردپرس | نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی | مادر دسته

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی

در این فیلم آموزشی شما همراهان گرامی را ادامه مبحث دسته بندی مطالب وردپرس آشنا می کنیم.

همانطور که در جلسه قبلی اشاره داشتیم یکی از راه های سازماندهی و طبقه بندی مطالب در سایت ها دسته بندی کردن آن ها است.

برای مثال در یک سایت فروشگاهی لوازم دیجیتال و لوازم خانگی دو دسته هستند.

وردپرس امکانات جالبی برای دسته بندی مطالب دارد.

در این فیلم آموزشی با مفهوم مادر دسته و زیردسته ها آشنا می شوید.

زیر دسته ها وردپرس | نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی | مادر دسته

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی | مادر دسته | زیر دسته ها وردپرس

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی | مادر دسته | زیر دسته ها وردپرس | نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی | زیر دسته ها وردپرس

برچسب ها و دسته ها

صفحه دسته ها در پنل وردپرس بسیار شبیه صفحه برچسب ها ست.

در این فیلم آموزشی در مورد تفاوت برچسب ها و دسته ها برای شما توضیح داده می شود.

خواهید دانست که دسته ها می توانند به زیرشاخه های متفاوتی دسته بندی شوند.

در حقیقت خود یک دسته بندی می تواند زیردسته یک دسته بندی دیگر باشد.

و یک ساختار درختی بین دسته بندی ها وجود دارد.

در وردپرس یک مطلب می تواند عضو چندین دسته بندی باشد.

زیر دسته ها وردپرس | نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی | مادر دسته

در قسمت مادر دسته مشخص می کنیم که دسته بندی که در حال ساخت آن هستیم زیردسته کدام دسته بندی می باشد.

اگر هیچ مقداری انتخاب نکنیم یعنی این یک دسته اصلی و به عبارت دیگر دسته مادر است.

و زیردسته هیچکدام از دسته بندی ها نیست.

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی | مادر دسته | زیر دسته ها وردپرس

 زیر دسته ها وردپرس | زیر دسته ها وردپرس

در ادامه می توانید فیلم آموزشی بخش پنجم نوشته ها در وردپرس و ساخت زیردسته ها در وردپرس را تماشا کنید:

زیر دسته ها وردپرس | نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی | مادر دسته

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی | مادر دسته | زیر دسته ها وردپرس – اختصاصی سایت آموزی

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

3 × 3 =