نوشته ها در وردپرس بخش چهارم فیلم آموزش دسته ها

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

سایت آموزی در قالب چند فیلم آموزشی کلیه اجزای داشبورد پیشخوان وردپرس را با تمام متعلقاتش برای شما همراهان گرامی تدریس می کند. با ما همراه باشید.

نوشته ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی دسته ها - سایت آموزی

نوشته ها در وردپرس بخش چهارم

یکی از راه های سازماندهی و طبقه بندی مطالب در سایت ها دسته بندی کردن آن ها است. برای مثال در یک سایت فروشگاهی لوازم دیجیتال و لوازم خانگی دو دسته هستند. وردپرس امکانات جالبی برای دسته بندی مطالب دارد.در این فیلم آموزشی به توضیح دسته بندی های وردپرس و مدیریت دسته ها می پردازیم.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

برای دسترسی به صفحه دسته بندی ها باید از در داشبورد مدیریتی از قسمت نوشته ها ( پست ها ) دسته را انتخاب کنیم. با این کار صفحه ای به شکل زیر ظاهر خواهد شد.

در این فیلم آموزشی یاد خواهید گرفت که برای مطالب خود چگونه نام دسته و نامک دسته تعیین کنید.

با مفهوم مادر دسته و زیر دسته آشنا می شوید. صفحه دسته-های در پنل وردپرس بسیار شبیه صفحه برچسب هاست.

نوشته ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی دسته ها - سایت آموزی
نوشته ها در وردپرس بخش چهارم فیلم آموزش دسته ها

برچسب و دسته

اما برچسب و دسته مفهوم متفاوتی دارند. یکی از تفاوت های بین تگ ها و دسته بندی ها این است که هر دسته بندی می تواند زیر دسته-های متعدد داشته باشد.

و خود دسته بندی می تواند زیر دسته یک دسته بندی دیگر باشد. و یک ساختار درختی بین دسته بندی ها وجود دارد.

در حالی که تگ ها به این شکل نیستند. یک مطلب می تواند عضو چند دسته بندی باشد.

حال به صفحه ای که در بالا آورده شده است می پردازیم. در سمت چپ این صفحه شما می توانید یک دسته بندی جدید اضافه کنید.

که در قسمت نام ، عنوان دسته بندی و در قسمت نامک یک نام کوتاه انگلیسی وارد می کنیم.

در آدرس دهی ها بیاید دقت داشته باشید که در این بخش از حروف انگلیسی و خط تیره استفاده کنید.

در قسمت مادر مشخص می کنیم که دسته بندی که در حال ساخت آن هستیم زیر دسته کدام دسته بندی می باشد.

اگر هیچ مقداری انتخاب نکنیم یعنی این یک دسته اصلی است و زیردسته هیچکدام از دسته بندی ها نیست.

بخش توضیحات نیز برای توضیحات بیشتر یک دسته بندی محسوب می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

نوشته ها در وردپرس بخش چهارم فیلم آموزش دسته ها

در ادامه می توانید فیلم آموزشی بخش چهارم نوشته ها در وردپرس و ساخت دسته را تماشا کنید:

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

نوشته ها در وردپرس بخش چهارم فیلم آموزش دسته ها – اختصاصی سایت آموزی