نوشته ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی | کد دسته ها | دسته ها در وردپرس

سایت آموزی در قالب چند فیلم آموزشی کلیه اجزای داشبورد پیشخوان وردپرس را با تمام متعلقاتش برای شما همراهان گرامی تدریس می کند. با ما همراه باشید.

نوشته ها در وردپرس بخش دوم + فیلم آموزشی | زیر منوی افزودن نوشته وردپرس , نوشته ها در وردپرس بخش اول + فیلم آموزشی | زیر منوی همه نوشته ها

نوشته ها در وردپرس بخش چهارم

یکی از راه های سازماندهی و طبقه بندی مطالب در سایت ها دسته بندی کردن آن ها است.

برای مثال در یک سایت فروشگاهی لوازم دیجیتال و لوازم خانگی دو دسته هستند.

وردپرس امکانات جالبی برای دسته بندی مطالب دارد.

در این فیلم آموزشی به توضیح دسته بندی های وردپرس و مدیریت دسته ها می پردازیم.

برای دسترسی به صفحه دسته بندی ها باید از در داشبورد مدیریتی از قسمت نوشته ها ( پست ها ) دسته را انتخاب کنیم. با این کار صفحه ای به شکل زیر ظاهر خواهد شد.

در این فیلم آموزشی یاد خواهید گرفت که برای مطالب خود چگونه نام دسته و نامک دسته تعیین کنید.

با مفهوم مادر دسته و زیر دسته آشنا می شوید. صفحه دسته-های در پنل وردپرس بسیار شبیه صفحه برچسب هاست.

نوشته ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی | کد دسته ها | دسته ها در وردپرس

نوشته ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی | کد دسته ها | دسته ها در وردپرس | نوشته ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی | کد دسته ها | دسته ها در وردپرس | نوشته ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی | کد دسته ها | دسته ها در وردپرس

برچسب و دسته

اما برچسب و دسته مفهوم متفاوتی دارند.

یکی از تفاوت های بین تگ ها و دسته بندی ها این است که هر دسته بندی می تواند زیر دسته-های متعدد داشته باشد.

و خود دسته بندی می تواند زیر دسته یک دسته بندی دیگر باشد.

و یک ساختار درختی بین دسته بندی ها وجود دارد.

در حالی که تگ ها به این شکل نیستند. یک مطلب می تواند عضو چند دسته بندی باشد.

حال به صفحه ای که در بالا آورده شده است می پردازیم.

در سمت چپ این صفحه شما می توانید یک دسته بندی جدید اضافه کنید.

که در قسمت نام ، عنوان دسته بندی و در قسمت نامک یک نام کوتاه انگلیسی وارد می کنیم.

در آدرس دهی ها بیاید دقت داشته باشید که در این بخش از حروف انگلیسی و خط تیره استفاده کنید.

در قسمت مادر مشخص می کنیم که دسته بندی که در حال ساخت آن هستیم زیر دسته کدام دسته بندی می باشد.

اگر هیچ مقداری انتخاب نکنیم یعنی این یک دسته اصلی است و زیردسته هیچکدام از دسته بندی ها نیست.

بخش توضیحات نیز برای توضیحات بیشتر یک دسته بندی محسوب می شود.

در ادامه می توانید فیلم آموزشی بخش چهارم نوشته ها در وردپرس و ساخت دسته را تماشا کنید:

نوشته ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی | کد دسته ها | دسته ها در وردپرس – اختصاصی سایت آموزی

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

17 − سه =