نوشته ها در وردپرس بخش سوم | سنجاق کردن نوشته وردپرس | نوشته رمزدار

نوشته ها در وردپرس بخش سوم را جهت استفاده شما کاربران محترم سایت آموزی تدارک دیدیم.

در بخش دوم نوشته ها در وردپرس به آموزش متاباکس انتشار نوشته ها در وردپرس پرداختیم.

نوشته ها در وردپرس بخش سوم

نوشته ها در وردپرس بخش سوم | سنجاق کردن نوشته وردپرس | نوشته رمزدار

نوشته ها در وردپرس بخش سوم | سنجاق کردن نوشته وردپرس | نوشته رمزدار | نوشته ها در وردپرس بخش سوم | سنجاق کردن نوشته وردپرس | نوشته رمزدار

در بخش سوم این سری آموزشی به ادامه مبحث متاباکس انتشار نوشته ها در وردپرس می پردازیم.

نوشته ها در وردپرس بخش سوم | سنجاق کردن نوشته وردپرس | نوشته رمزدار

نوشته ها در وردپرس بخش سوم | سنجاق کردن نوشته وردپرس | نوشته رمزدار

بخش نمایانی در متاباکس انتشار

در پایین بخش وضعیت ، بخش نمایانی در متاباکس انتشار نوشته ها در وردپرس قرار دارد.

بخش نمایانی در زمینه مدیریت نمایش پست ها برای دسته ای افراد خاص ساخته شده است.

نوشته ها در وردپرس بخش سوم | سنجاق کردن نوشته وردپرس | نوشته رمزدار

نوشته ها در وردپرس بخش سوم | سنجاق کردن نوشته وردپرس | نوشته رمزدار

در صورتی که روی لینک ویرایش جلوی بخش نمایانی کلیک کنید، یک سری آیتم ها در پایین آن باز می شوند.

در صورتی که حالت نمایانی را بر روی دکمه رادیویی عمومی قرار دهید، حالت پیش فرض نمایانی پست بوده و پست به همه نمایش داده می شود.

در صورتی که در بخش عمومی در زیر آن چک باکس ( سنجاق کردن این نوشته در برگه نخست ) را انتخاب کنید، پست مورد نظر علاوه بر انتشار و نمایانی برای عموم افراد ، در بالای برگه نخست یا صفحه اصلی سایت شما سنجاق می گردد.

اگر قصد دارید پست را منتشر کنید، که دارای رمز باشد و نمایانی آن تنها برای خودتان مهیا باشد، می توانید از بخش رمزدار و انتخاب دکمه رادیویی رمزدار ، یک باکس جهت نوشتن یک رمز برای پست باز می شود.

و شما می توانید پست مورد نظر را رمزدار ذخیره کنید.

نوشته ها در وردپرس بخش سوم | سنجاق کردن نوشته وردپرس | نوشته رمزدار

بخش پایانی قسمت نمایانی ، حالت خصوصی می باشد.

پستی که بایستی با نمایانی خصوصی منتشر کنید، می توانید از گزینه سوم حالت خصوصی را انتخاب کنید.

چنانچه هر حالتی از نمایانی را قبول دارید روی دکمه قبول کلیک کنید در غیر اینصورت لینک لغو را بزنید.

بخش انتشار در متاباکس انتشار

در صورتی که می خواهید پستی را در زمان معینی منتشر کنید، می توانید آن را زمان بندی کنید.

همانطور در شکل زیر می بینید ، در جلوی بخش انتشار به صورت پیش فرض حالت فوری انتشار موجود است.

نوشته ها در وردپرس بخش سوم | سنجاق کردن نوشته وردپرس | نوشته رمزدار

نوشته ها در وردپرس بخش سوم | سنجاق کردن نوشته وردپرس | نوشته رمزدار | نوشته ها در وردپرس بخش سوم | سنجاق کردن نوشته وردپرس | نوشته رمزدار

اما در صورتی که شما لینک ویرایش را کلیک کنید

یک سری آیتم برای تعیین تاریخ مورد نظرتان باز می شود.

به راحتی می توانید مجموعه ای از پست های خود را زمان بندی کنید که در تاریخ مورد نظرتان منتشر شود.

چنانچه تاریخ انتشار محتوای خود را قبول دارید روی دکمه قبول کلیک کنید در غیر اینصورت لینک لغو را بزنید.

جهت دسترسی به بخش بعدی نوشته ها در وردپرس بر روی لینک زیر کلیک کنید:

نوشته ها در وردپرس بخش چهارم

نوشته ها در وردپرس بخش سوم | سنجاق کردن نوشته وردپرس | نوشته رمزدار – اختصاصی سایت آموزی