ویژگی animation در css | صفت animation سی اس اس

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی جدید animation در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم. ویژگی کاربردی animation در زبان css به تازگی در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی animation در css | صفت animation سی اس اس

معرفی و کاربرد ویژگی جدید، animation در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت animation می توانید برخی صفات انیمیشن را درون یک تگ html از طریق همین خصوصیت مقداردهی و خلاصه نویسی کنید.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مقادیر صفت جدید animation در زبان طراحی css

صفت جدید animation که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۱۰ مقدار می پذیرد که اکثر این مقادیر خودشان برخی ویژگی های انیمیشن در زبان طراحی CSS هستند:

  1. مقدار animation-name
  2. مقدار animation-duration
  3. مقدار animation-timing-function
  4. مقدار animation-delay
  5. مقدار animation-iteration-count
  6. مقدار animation-direction
  7. مقدار animation-fill-mode
  8. مقدار animation-play-state
  9. مقدار initial
  10. مقدار inherit

مقدار animation-name درون خاصیت animation در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation را برابر با یک مقدار animation-name قرار دهیم، این خصوصیت می تواند یک یا چند نام را در انیمیشن هایی که با دستور keyframe@ ساخته شده اند، برای یک تگ html مهیا کند.

مقدار animation-duration درون خاصیت animation در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation را برابر با یک مقدار animation-duration قرار دهیم، می توانیم برای یک تگ html ، مدت زمان چرخه یک انیمیشن را مشخص نماییم.

مقدار animation-timing-function درون خاصیت animation در زبان css

اگر خاصیت animation را برابر با یک مقدار animation-timing-function قرار دهیم، انیمیشن ابتدا در جهت پیش فرض رو به جلو ( forwards ) و سپس در جهت رو به عقب یا معکوس ( backwards ) روی تگ html اجرا می گردد.

مقدار animation-delay درون خاصیت animation در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation را برابر با یک مقدار animation-delay قرار دهیم، می توانم برای یک تگ html ، اجرای انیمیشن را به تاخیر بیندازیم.

مقدار animation-iteration-count درون خاصیت animation در زبان css

اگر خاصیت animation را برابر با یک مقدار animation-iteration-count قرار دهیم، می توانیم تعداد دفعات تکرار شدن انیمیشن درون یک تگ html مشخص کنیم.

صفت animation سی اس اس

مقدار animation-direction درون خاصیت animation در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation را برابر با یک مقدار animation-direction قرار دهیم، می توانیم جهت گیری انیمیشن را درون یک تگ html تعیین کنیم، که آیا انیمیشن باید به جلو ، عقب و یا در چرخه های متناوب پخش شود.

مقدار animation-fill-mode درون خاصیت animation در زبان css

اگر خاصیت animation را برابر با یک مقدار animation-fill-mode قرار دهیم، می توانیم قبل از شروع اجرای انیمیشن یا پس از پایان اجرای انیمیشن درون تگ html مورد نظر ، یک سبک یا استایل ایجاد کنیم.

مقدار animation-play-state درون خاصیت animation در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation را برابر با یک مقدار animation-play-state قرار دهیم، می توانیم برای یک تگ html ، چرخه یک انیمیشن را متوقف کنیم یا به حرکت در آوریم.

مقدار initial درون خاصیت animation در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مقدار inherit درون خاصیت animation در زبان css

اگر خاصیت animation را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیات انیمیشن را از والد پدری خود به ارث می برد.

مثال در مورد خاصیت animation در زبان طراحی سی اس اس

div {animation: mymove 5s infinite;}

ویژگی animation در css | صفت animation سی اس اس 

بررسی خاصیت animation از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی animation در زبان css به تازگی و در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت animation

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت animation در زبان طراحی سی اس اس

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی animation در css | صفت animation سی اس اس – اختصاصی سایت آموزی