ویژگی animation-delay در css تاخیر اجرای انیمیشن

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی جدید animation-delay در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم. ویژگی کاربردی animation-delay در زبان css به تازگی در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

ویژگی animation-delay در css تاخیر اجرای انیمیشن - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی جدید animation-delay در زبان طراحی css

توسط خاصیت animation-delay می توانید برای یک تگ html ، اجرای انیمیشن را به تاخیر بیندازد. به عبارت دیگر زمانی که برای یک عنصر html توسط ویژگی های css ، انیمیشن تعریف کردید، از طریق خصوصیت animation-delay می توانید زمان اجرای انیمیشن را مدیریت کنید.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در صورتی که از این خاصیت استفاده نکنید، مقدار پیشفرض خصوصیت animation-delay ، که صفر ثانیه ( 0s ) می باشد، اعمال خواهد شد. یعنی انیمیشن مورد نظر بدون وقفه و بلافاصله در تگ html مربوطه اجرا می شود.

نکته مهم

ویژگی جدید animation-delay مقدار منفی هم می تواند داشته باشد. زمانی که مقدار این ویژگی منفی باشد، انیمیشن بلافاصله اجرا می شود و به اندازه مقدار منفی این ویژگی از مدت زمان اجرای انیمیشن کم می شود.

در حقیقت در این حالت یک پرش در نمایش انیمیشن رخ می دهد. مثلا اگر مقدار تاخیر انیمیشن ۳s- باشد، در این حالت ۳ ثانیه اول اجرای انیمیشن دیده نخواهد شد. و با یک پرش ۳ ثانیه ای همراه می شود.

مقادیر صفت جدید animation-delay در زبان طراحی css

صفت جدید animation-delay که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار time
  2. مقدار initial
  3. مقدار inherit

مقدار time درون خاصیت animation-delay در زبان css

اگر خاصیت animation-delay را برابر با یک مقدار عددی که مثلا ۲s می باشد قرار دهیم، در حقیقت از مقدار time جهت تاخیر در اجرای انیمیشن استفاده کردیم.

مقدار initial درون خاصیت animation-delay در زبان css

اگر خاصیت animation-delay را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض که معادل صفر ثانیه است برای اجرای انیمیشن در تگ html مربوطه اعمال خواهد شد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مقدار inherit درون خاصیت animation-delay در زبان css

اگر خاصیت animation-delay را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیات انیمیشن را از والد پدری خود به ارث می برد.

مثال در مورد خاصیت animation-delay با مقدار ثانیه مثبت در زبان طراحی css

<h2>The animation-delay Property</h2>
<p>Start the animation after 2 seconds:</p>
<div style=”width: 100px; height: 100px; background: red; position: relative;
-webkit-animation: mymove 5s infinite; -webkit-animation-delay: 2s;
animation: mymove 5s infinite; animation-delay: 2s;”></div>

مثال در مورد خاصیت animation-delay با مقدار ثانیه منفی در زبان طراحی سی اس اس

<h2>The animation-delay Property</h2>
<p>Using negative values: Here, the animation will start as if it had already been playing for 2 seconds:</p>
<div style=”width: 100px; height: 100px; background: red; position: relative;
-webkit-animation: mymove 5s infinite; -webkit-animation-delay: -2s;
animation: mymove 5s infinite; animation-delay: -2s;”></div>

ویژگی animation-delay در css صفت animation-delay

بررسی خاصیت animation-delay از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی animation-delay در زبان css به تازگی در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت animation-delay در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی animation-delay در css تاخیر اجرای انیمیشن – اختصاصی سایت آموزی