ویژگی animation-fill-mode در css سبک در انیمیشن

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی جدید animation-fill-mode در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم. ویژگی کاربردی animation-fill-mode در زبان css به تازگی در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی animation-fill-mode در css سبک در انیمیشن

معرفی و کاربرد ویژگی جدید animation-fill-mode در زبان طراحی css

خاصیت animation-fill-mode می تواند قبل از شروع اجرای انیمیشن یا پس از پایان اجرای انیمیشن درون تگ html مورد نظر ، یک سبک یا استایل ایجاد کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در حقیقت به طور پیش فرض CSS هایی که در حین اجرای انیمیشن استفاده می شوند، قبل و بعد از اجرای انیمیشن روی تگ html متحرک هیچ اثری ندارند. اما خصوصیت animation-fill-mode می تواند این رفتار را برای انیمیشن مورد نظر تغییر دهد.

مقادیر صفت جدید animation-fill-mode در زبان طراحی css

صفت جدید animation-fill-mode که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۶ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار none
  2. مقدار forwards
  3. مقدار backwards
  4. مقدار both
  5. مقدار initial
  6. مقدار inherit

مقدار none درون خاصیت animation-fill-mode در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-fill-mode را برابر با یک مقدار none قرار دهیم، در حقیقت هیچ گونه استایل یا سبکی به ابتدا یا انتهای انیمیشن در تگ html متحرک نشان داده نمی شود. و به صورت پیش فرض انیمیشن اجرا خواهد شد.

مقدار forwards درون خاصیت animation-fill-mode در زبان css

اگر خاصیت animation-fill-mode را برابر با یک مقدار forwards قرار دهیم، پس از پایان اجرای انیمیشن که تعداد دفعات تکرار آن توسط خصوصیت animation-iteration-count تعیین می شود، خصوصیت هایی که در آخرین فریم های انیمیشن اعمال شده اند، روی تگ html متحرک شده نیز اعمال می شود.

مقدار backwards درون خاصیت animation-fill-mode در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-fill-mode را برابر با یک مقدار backwards قرار دهیم، قبل از اجرای انیمیشن که توسط خصوصیت animation-delay که میزان تاخیر انیمیشن را تا شروع اجرا تعیین می کند، مقادیر خصوصیت هایی که در اولین فریم تکرار انیمیشن استفاده می شوند، در طول این زمان روی تگ html متحرک اعمال خواهند شد.

مقدار both درون خاصیت animation-fill-mode در زبان css

اگر خاصیت animation-fill-mode را برابر با یک مقدار both قرار دهیم، در این صورت قواعدی که در مورد هر دو مقدار forwards و backwards در خصوصیت animation-fill-mode برای تگ html متحرک توضیح دادیم، روی انیمیشن تگ مربوطه اعمال می شود.

مقدار initial درون خاصیت animation-fill-mode در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-fill-mode را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

سبک در انیمیشن animation-fill-mode

مقدار inherit درون خاصیت animation-fill-mode در زبان css

اگر خاصیت animation-fill-mode را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیات انیمیشن را از والد پدری خود به ارث می برد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مثال در مورد خاصیت animation-fill-mode در زبان طراحی سی اس اس

div{animation-fill-mode: backwards;}

ویژگی animation-fill-mode در css سبک در انیمیشن

بررسی خاصیت animation-fill-mode از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی animation-fill-mode در زبان css به تازگی و در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت animation-fill-mode

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی animation-fill-mode در زبان طراحی سی اس اس

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی animation-fill-mode در css سبک در انیمیشن – اختصاصی سایت آموزی