ویژگی animation-play-state در css | حرکت انیمیشن

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی جدید animation-play-state در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم. ویژگی کاربردی animation-play-state در زبان css به تازگی در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی animation-play-state در css | حرکت انیمیشن

معرفی و کاربرد ویژگی جدید animation-play-state در زبان طراحی css

توسط خاصیت animation-play-state می توانید برای یک تگ html ، چرخه یک انیمیشن را متوقف کنید یا به حرکت در آورید.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

شما با اضافه کردن یک کلاس در تگ html مربوطه به وسیله جاوا اسکریپت می توانید در وسط یک چرخه انیمیشن آن را متوقف نموده و از طریق ارتباط بین جاوا اسکریپت و کلاس تگ html مربوطه مجددا آن را به حرکت در بیاورید.

شما حتی از طریق وضعیت hover در زبان css ، می توانید انیمیشن را با مقادیر running و paused درون تگ html مربوطه متوقف یا به حرکت در بیاورید.

مقادیر صفت جدید animation-play-state در زبان طراحی سی اس اس

صفت جدید animation-play-state که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار paused
  2. مقدار running
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار paused درون خاصیت animation-play-state در زبان css

اگر خاصیت animation-play-state را برابر با یک مقدار paused قرار دهیم، در حقیقت می توانیم چرخه یک انیمیشن را در تگ html مورد نظر متوقف کنیم.

مقدار running درون خاصیت animation-play-state در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-play-state را برابر با یک مقدار running قرار دهیم، در حقیقت می توانیم چرخه یک انیمیشن را در تگ html مورد نظر به حرکت در بیاوریم.

مقدار initial درون خاصیت animation-play-state در زبان css

اگر خاصیت animation-play-state را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت را برای تگ html مورد نظر اجرا می کند.

مقدار inherit درون خاصیت animation-play-state در زبان css

اگر خاصیت animation-play-state را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیات انیمیشن را از والد پدری خود به ارث می برد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مثال در مورد خاصیت animation-play-state در زبان طراحی css

<h2>The animation-duration Property</h2>
<p>Start the animation after 2 seconds:</p>
<div style=”width: 100px; height: 100px; background: red; position: relative;
-webkit-animation: mymove 5s infinite; -webkit-animation-duration: 2s;
animation: mymove 5s infinite; animation-delay: 2s; animation-play-state: paused;”></div>

ویژگی animation-play-state در css | حرکت انیمیشن

بررسی خاصیت animation-play-state از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی animation-play-state در زبان css به تازگی و در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت animation-play-state

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت animation-play-state در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی animation-play-state در css | حرکت انیمیشن – اختصاصی سایت آموزی