ویژگی background-image در css تصویر در پس زمینه

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی جدید background-image در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی background-image در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است. البته مقادیر جدیدی از این ویژگی در CSS3 معرفی گردیده است.

ویژگی background-image در css تصویر در پس زمینه

معرفی و کاربرد ویژگی مهم background-image در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت background-image ، می توان یک یا چند تصویر روی هم را به عنوان پس زمینه تگ html قرار داد. به طور پیشفرض یک تصویر پس زمینه در گوشه سمت چپ تگ html قرار می گیرد و به دو صورت عمودی و افقی تکرار می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پس زمینه یک تگ html براساس کل اندازه آن تگ html تنظیم می شود. و تمام padding و border را در تگ html مربوطه به جز margin شامل می شود.

مقادیر صفت background-image در زبان طراحی css

صفت جدید background-image که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۸ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار URL’ ) url’ )
  2. مقدار none
  3. مقدار ()linear-gradient
  4. مقدار ()radial-gradient
  5. مقدار ()repeating-linear-gradient
  6. مقدار ()repeating-radial-gradient
  7. مقدار initial
  8. مقدار inherit

مقدار URL’ ) url’ ) درون خاصیت background-image در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-image را برابر با مقدار URL’ ) url’ ) قرار دهیم، می توانیم آدرس یک یا چند تصویر را در پس زمینه تگ html مربوطه فراخوانی کنیم.

مثال براساس مقدار URL’ ) url’ ) تک تصویری برای خاصیت background-image

div{background-image:url(“Siteamoozi.jpg”);}

مثال براساس مقدار URL’ ) url’ ) چند تصویری برای خاصیت background-image

div{background-image:url(“Siteamoozi.jpg , Sitamoozi-web.jpg , Siteamoozi-webdesign.jpg”);}

مقدار none درون خاصیت background-image در زبان css

اگر خاصیت background-image را برابر با مقدار none قرار دهیم، در حقیقت می توانیم پس زمینه یک تگ html را خالی از تصویر کنیم.

مثال براساس مقدار none برای خاصیت background-image

div{background-image:none;}

مقدار ()linear-gradient درون خاصیت background-image در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-image را برابر با مقدار ()linear-gradient قرار دهیم، در حقیقت یک گرادیان خطی در پس زمینه تگ html ایجاد می کند.

برای این نوع پس زمینه گرادیانی باید حداقل دو رنگ یا بیشتر ( در بالا به پایین ) تعریف نمایید.

مثال براساس مقدار ()linear-gradient برای خاصیت background-image

div{background-image:linear-gradient(red, yellow, green);}

ویژگی background-image در css تصویر در پس زمینه

مقدار ()radial-gradient درون خاصیت background-image در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-image را برابر با مقدار ()radial-gradient قرار دهیم، در حقیقت یک گرادیان مدور در پس زمینه تگ html ایجاد می کند.

برای این نوع پس زمینه گرادیانی باید حداقل دو رنگ یا بیشتر ( در مرکز و لبه ها ) تعریف نمایید.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مثال براساس مقدار ()radial-gradient برای خاصیت background-image

div{background-image:radial-gradient(red, yellow);}

مقدار ()repeating-linear-gradient درون خاصیت background-image در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-image را برابر با مقدار ()repeating-linear-gradient قرار دهیم، می توانیم گرادیان خطی را در تگ html مربوطه تکرار کنیم.

ما در این می توانیم درصد رنگ گرادیان خطی را براساس نوع رنگ تقسیم کنیم.

مثال براساس مقدار ()repeating-linear-gradient برای خاصیت background-image

div{background-image:repeating-linear-gradient(red, yellow 10%, green 20%);}

مقدار ()repeating-radial-gradient درون خاصیت background-image در زبان css

اگر خاصیت background-image را برابر با مقدار ()repeating-radial-gradient قرار دهیم، می توانیم گرادیان مدور را در تگ html مربوطه تکرار کنیم.

ما در این می توانیم درصد رنگ گرادیان مدور را براساس نوع رنگ تقسیم کنیم.

مثال براساس مقدار ()repeating-radial-gradient برای خاصیت background-image

div{background-image:repeating-radial-gradient(red, yellow 30%, green 10%);}

مقدار initial درون خاصیت background-image در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-image را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت background-image در زبان css

اگر خاصیت background-image را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی background-image در css تصویر در پس زمینه

بررسی خاصیت background-image از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی background-image در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است. البته مقادیر جدیدی از این ویژگی در CSS3 معرفی گردیده است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

بررسی ساختاری خصوصیت background-image

عناوین ساختاری خاصیت background-image وضعیت ساختاری خاصیت background-position
مقدار پیش فرض none
قابلیت توارث ندارد
قابلیت تحرک دارد
ورژن css صفت CSS1 + مقادیر جدید در CSS3
سینتکس صفت در جاوا اسکریپت "object.style.backgroundImage="center

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت background-image در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی background-image در css تصویر در پس زمینه – اختصاصی سایت آموزی