ویژگی border در css | تعیین حاشیه تگ اچ تی ام ال

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت border در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی border در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی border در css | تعیین حاشیه تگ اچ تی ام ال

معرفی ویژگی کاربردی border در زبان طراحی css

توسط خاصیت border می توانید سه مقدار ضخامت ، استایل و رنگ در حاشیه یا border را در یک تگ html تعیین نمایید.

مقادیر صفت کاربردی border در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 4 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار border-width
  2. مقدار border-style
  3. مقدار border-color
  4. مقدار initial

مقدار border-width درون خاصیت border در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border را برابر با مقدار border-width قرار دهیم، در حقیقت ضخامت حاشیه یا ضخامت border در یک تگ html را تعیین می نماییم.

مقدار border-width معمولا براساس واحد پیکسل ، واحد درصدی یا واحد em برای ضخامت حاشیه تگ html تعیین می گردد.

مثال براساس مقدار border-width برای خاصیت border

مقدار border-style درون خاصیت border در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border را برابر با مقدار border-style قرار دهیم، در حقیقت استایل حاشیه یا استایل border را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-style برای خاصیت border

مقدار border-color درون خاصیت border در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border را برابر با مقدار border-color قرار دهیم، در حقیقت رنگ حاشیه یا رنگ border را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-color برای خاصیت border

مقدار initial درون خاصیت border در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مثال ترکیبی براساس مقدار border-width ، مقدار border-style و مقدار border-color در ویژگی border در زبان سی اس اس

ویژگی border در css | تعیین حاشیه تگ اچ تی ام ال

بررسی خاصیت border از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت border در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border در زبان طراحی سی اس اس