ویژگی border-collapse در css صفت border-collapse

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی border-collapse در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-collapse در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

ویژگی border-collapse در css صفت border-collapse - مقادیر بردر در css آموزش طراحی سایت - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی border-collapse در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-collapse می توانید لبه های دوخطی یک جدول html را به لبه های یک خطی و مجزا در جدول html تبدیل نمایید.

مقادیر صفت کاربردی border-collapse در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border-collapse که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار separate
  2. مقدار collapse
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار separate درون خاصیت border-collapse در زبان css

اگر خاصیت border-collapse را برابر با مقدار separate قرار دهیم، در صورتی که از ویژگی های border-spacing و empty-cells استفاده کرده باشید، این مقدار لبه های دوخطی یک جدول html را به لبه های یک خطی تبدیل می کند.

مثال براساس مقدار separate برای خاصیت border-collapse

[html]div{border-collapse:separate;}[/html]

مقدار collapse درون خاصیت border-collapse در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-collapse را برابر با مقدار collapse قرار دهیم، در صورتی که از ویژگی های border-spacing و empty-cells استفاده نکرده باشید، این مقدار لبه های دوخطی یک جدول html را به لبه های یک خطی و مجزا تبدیل می کند.

مثال براساس مقدار collapse برای خاصیت border-collapse

[html]div{border-collapse:collapse;}[/html]

مقدار initial درون خاصیت border-collapse در زبان css

اگر خاصیت border-collapse را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت border-collapse در زبان css

اگر خاصیت border-collapse را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

بررسی خاصیت border-collapse از نظر نسخه زبان طراحی css

خصوصیت کاربردی border-collapse در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border-collapse در سی اس اس

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-collapse در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی border-collapse در css صفت border-collapse – اختصاصی سایت آموزی