ویژگی border-right در css حاشیه راست تگ اچ تی ام ال

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت border-right در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی border-right در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی border-right در css حاشیه راست تگ اچ تی ام ال

معرفی ویژگی کاربردی border-right در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-right می توانید سه مقدار ضخامت ، استایل و رنگ در حاشیه راست یا border راست را در یک تگ html تعیین نمایید.

مقادیر صفت کاربردی border-right در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border-right که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 4 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار border-right-width
  2. مقدار border-right-style
  3. مقدار border-right-color
  4. مقدار initial

مقدار border-right-width درون خاصیت border-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-right را برابر با مقدار border-right-width قرار دهیم، در حقیقت ضخامت حاشیه راست یا ضخامت border راست یک تگ html را تعیین می نماییم.

مقدار border-right-width معمولا براساس واحد پیکسل ، واحد درصدی یا واحد em برای ضخامت حاشیه سمت راست تگ html تعیین می گردد.

مثال براساس مقدار border-right-width برای خاصیت border-right

مقدار border-right-style درون خاصیت border-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-right را برابر با مقدار border-right-style قرار دهیم، در حقیقت استایل حاشیه راست یا استایل border راست را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-right-style برای خاصیت border-right

مقدار border-right-color درون خاصیت border-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-right را برابر با مقدار border-right-color قرار دهیم، در حقیقت رنگ حاشیه راست یا رنگ border راست را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-right-color برای خاصیت border-right

مقدار initial درون خاصیت border-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-right را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مثال ترکیبی براساس مقدار border-right-width ، مقدار border-right-style و مقدار border-right-color در ویژگی border-right در زبان سی اس اس

ویژگی border-right در css حاشیه راست تگ اچ تی ام ال

بررسی خاصیت border-right از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت border-right در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border-right

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-right در زبان طراحی سی اس اس