ویژگی border-right در css | حاشیه راست تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت border-right در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی border-right در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی border-right در css | حاشیه راست تگ html - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی border-right در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-right می توانید سه مقدار ضخامت ، استایل و رنگ در حاشیه راست یا border راست را در یک تگ html تعیین نمایید.

مقادیر صفت کاربردی border-right در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border-right که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار border-right-width
  2. مقدار border-right-style
  3. مقدار border-right-color
  4. مقدار initial

مقدار border-right-width درون خاصیت border-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-right را برابر با مقدار border-right-width قرار دهیم، در حقیقت ضخامت حاشیه راست یا ضخامت border راست یک تگ html را تعیین می نماییم.

مقدار border-right-width معمولا براساس واحد پیکسل ، واحد درصدی یا واحد em برای ضخامت حاشیه سمت راست تگ html تعیین می گردد.

مثال براساس مقدار border-right-width برای خاصیت border-right

[html]div{border-right:2px;}[/html]

مقدار border-right-style درون خاصیت border-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-right را برابر با مقدار border-right-style قرار دهیم، در حقیقت استایل حاشیه راست یا استایل border راست را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-right-style برای خاصیت border-right

[html]div{border-right:solid;}[/html]

مقدار border-right-color درون خاصیت border-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-right را برابر با مقدار border-right-color قرار دهیم، در حقیقت رنگ حاشیه راست یا رنگ border راست را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-right-color برای خاصیت border-right

[html]div{border-right:red;}[/html]

مقدار initial درون خاصیت border-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-right را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مثال ترکیبی براساس مقدار border-right-width ، مقدار border-right-style و مقدار border-right-color در ویژگی border-right در زبان سی اس اس

[html]div{border-right:2px solid red;}[/html]

ویژگی border-right در css حاشیه راست تگ اچ تی ام ال

بررسی خاصیت border-right از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت border-right در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border-right

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-right در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی border-right در css | حاشیه راست تگ html – اختصاصی سایت آموزی