ویژگی caret-color در css تعیین رنگ نشانگر چشمک زن

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت caret-color در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی جدید caret-color در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی caret-color در css تعیین رنگ نشانگر چشمک زن

معرفی ویژگی کاربردی caret-color در زبان طراحی css

توسط خاصیت caret-color می توانیم رنگ نشانگر چشمک زنی که در تگ های قابل ویرایش ( دارای خصوصیت contenteditable ) و تگ هایی که ورودی می پذیرند همچون تگ input و تگ textarea تغییر دهیم.

در حقیقت caret همان نشانگر چشمک زنی است که در زمانی که در حال تایپ کاراکترها ، حروف ، اعداد و… در داخل تگ هایی همچون input و textarea هستید، به شکل یک خط عمودی راست و چشمک زن به شما نشان داده می شود.

شما توسط این ویژگی می توانید رنگ این خط صاف چشمک زن یا caret را تغییر دهید.

مقادیر صفت کاربردی caret-color در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی caret-color که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۲ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار color

مقدار auto درون خاصیت caret-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت caret-color را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی مرورگر یک رنگ خاص را برای این نشانگر یا caret مورد بحث تعیین می کند که عموما از نوع رنگ های رایج یا currentColor است.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت caret-color می باشد.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت caret-color

[html]input{caret-color: auto;}[/html]

مقدار color درون خاصیت caret-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت caret-color را برابر با مقدار color قرار دهیم، یعنی می خواهیم رنگ خاصی را برای نشانگر چشمک زن یا caret مورد بحث خودمان تعیین کنیم.

این رنگ می تواند از نوع رنگ های رایج ، رنگ های rgb ، رنگ های rgba ، رنگ های HSL ، رنگ های HSLA و… باشد.

مثال براساس مقدار color برای خاصیت caret-color

[html]input{caret-color: #4855e6;}[/html]

ویژگی caret-color در css تعیین رنگ نشانگر چشمک زن

بررسی خاصیت caret-color از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت caret-color در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت caret-color

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت caret-color در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی caret-color در css تعیین رنگ نشانگر چشمک زن – اختصاصی سایت آموزی