ویژگی column-span در css محدوده عنصر محتوای ستونی

در این مقاله از سایت آموزی به بررسی و تحلیل صفت column-span در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی جدید column-span در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی column-span در css محدوده عنصر در محتوای ستونی فیلم آموزش طراحی سایت حرفه ای

معرفی ویژگی کاربردی column-span در زبان طراحی css

ویژگی column-span می تواند محدوده پوشش عنصری که در داخل تگی با محتوای ستونی قرار گرفته را در داخل ستون و یا در خارج از ستون تعیین کند.

خصوصیت column-span نمی تواند محدوده پوشش عنصر را براساس تعداد مشخصی از ستون تعیین می کند. به عبارت دیگر این ویژگی تنها محدوده پوشش عنصر مورد نظر را در خارج یا داخل تگ html تعیین می کند.

نکته مهم

تنها عناصری می توانند از محدوده ستونی خارج شوند که ویژگی display با مقدار block بیاید. حتی تگ های html با مقدار inline-block نیز از محدوده ستونی محتوای تگ html خارج نمی شوند.

مقادیر صفت کاربردی column-span در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی column-span که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار none
  2. مقدار all
  3. مقدار initial

مقدار none درون خاصیت column-span در زبان css

اگر خاصیت column-span را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم عنصری که در داخل تگی با محتوای ستونی قرار گرفته در داخل ستون قرار گیرد.

مقدار none ، مقدار پیش فرض خاصیت column-span می باشد.

مقدار all درون خاصیت column-span در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-span را برابر با all قرار دهیم، یعنی می خواهیم عنصری که در داخل تگی با محتوای ستونی قرار گرفته در خارج ستون قرار گیرد.

به مثال زیر توجه کنید:

مثلا فرض کنید شما یک تگ div بلند دارید و یک عنصر h2 نیز درون تگ div که محتوای آن با خاصیت column-count چند ستونی شده است ، قرار گرفته است.

با استفاده از خاصیت column-span با مقدار all می توانیم تگ h2 را در خارج از ستون های محتوای تگ div به عنوان سرتیتر ستون ها قرار دهیم.

[html]<div><h2>The column-count property defines the number of columns an element /</h2> The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element </div>[/html]

نکات مهم

همانطور که می بینید از پیشوند -webkit- قبل از نام صفت مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفت جدید برای مررگرهای گوگل کروم ، سافاری و اپرا استفاده نمودیم.

هچنین از پیشوند -moz- قبل از نام صفت مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفت جدید برای مرورگر فایرفاکس استفاده کرده ایم.

[html]div {
-webkit-column-count: 3; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-count: 3; /* Firefox */
column-count: 3;}
h2 {-webkit-column-span: all; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-width: all; /* Firefox */
column-width: all;}[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

The column-count property defines the number of columns an element /

The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element

مقدار initial درون خاصیت column-span در زبان css

اگر خاصیت column-span را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

ویژگی column-span در css محدوده عنصر محتوای ستونی - سایت آموزی

بررسی خاصیت column-span از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت column-span در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت column-span

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت column-span در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی column-span در css محدوده عنصر محتوای ستونی

ویژگی column-span در css محدوده عنصر محتوای ستونی – اختصاصی سایت آموزی