ویژگی columns در css تعداد و عرض ستون محتوای تگ html

در این مقاله از سایت آموزی به بررسی و تحلیل صفت columns در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی جدید columns در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی columns در css تعداد و عرض ستون محتوای تگ html | آموزش طراحی سایت حرفه ای | فیلم آموزش طراحی سایت

معرفی ویژگی کاربردی columns در زبان طراحی css

ویژگی columns می تواند تعداد ستون ها و عرض ستون ها را برای محتوای تگ html مورد نظر تعیین کند.

استفاده از خصوصیت columns جهت چند ستونی کردن محتوای تگ html به خصوص در روزنامه های آنلاین ، مجله های آنلاین ، اشعار آنلاین و … کاربرد بیشتری دارد.

مقادیر صفت کاربردی columns در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی columns که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار column-width
  3. مقدار column-count
  4. مقدار initial

مقدار auto درون خاصیت columns در زبان سی اس اس

اگر خاصیت columns را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی همان مقدار پیش فرض تعداد و عرض ستون که حالت یک ستونه در تگ html است برای آن اعمال می گردد.

مقدار auto ، مقدار پیش فرض خاصیت columns می باشد.

مقدار column-width درون خاصیت columns در زبان سی اس اس

اگر خاصیت columns را برابر با مقدار column-width قرار دهیم، یعنی یک مقدار عددی برای تعیین عرض ستون های تگ html مربوطه تعیین می کنیم.

مقدار column-width که یک مقدارعددی در خاصیت columns است، معمولا براساس واحد پیکسل ، واحد درصدی یا واحد em برای تعیین عرض محتوای ستون های تگ html به کار می رود.

مقدار column-count درون خاصیت columns در زبان سی اس اس

اگر خاصیت columns را برابر با مقدار column-count قرار دهیم، یعنی یک مقدار عددی برای تعیین تعداد ستون های تگ html مربوطه تعیین می کنیم.

مقدار initial درون خاصیت columns در زبان سی اس اس

اگر خاصیت columns را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

به مثال زیر توجه کنید:

مثلا فرض کنید شما یک تگ div بلند دارید و می خواهید محتوای درون این تگ div را در ستون هایی با عرض معین و تعداد ستون های معین بیاورید.

با استفاده از خاصیت columns قادر به اجرای چنین کاری خواهید بود.

برای این منظور ما در مثالی مقادیر خاصیت columns را برابر ۴۰۰px و ۲ قرار دادیم.

[html]<div> The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element </div>[/html]

در مثال فوق محتوای تگ div بلند را با استفاده از خصوصیت columns در زبان css براساس عرض ۴۰۰px و ۲ ستونه تعریف می کنیم.

نکات مهم

همانطور که می بینید از پیشوند -webkit- قبل از نام صفت مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفت جدید برای مررگرهای گوگل کروم ، سافاری و اپرا استفاده نمودیم.

هچنین از پیشوند -moz- قبل از نام صفت مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفت جدید برای مرورگر فایرفاکس استفاده کرده ایم.

[html]div {-webkit-column-width: 400px; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-width: 400px; /* Firefox */
column-width: 400px;
-webkit-column-count: 2; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-count: 2; /* Firefox */
column-count: 2;}[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element

ویژگی columns در css تعداد و عرض ستون محتوای تگ html

بررسی خاصیت columns از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت columns در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت columns

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت columns در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی columns در css تعداد و عرض ستون محتوای تگ html

ویژگی columns در css تعداد و عرض ستون محتوای تگ html – اختصاصی سایت آموزی