ویژگی flex-grow در css افزایش عرض عناصر Flexbox

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت flex-grow در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی flex-grow در سومین نسخه زبان طراحی سی اس اس یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی flex-grow در css افزایش عرض عناصر Flexbox

معرفی ویژگی کاربردی flex-grow در زبان طراحی css

توسط خاصیت flex-grow می توانیم عرض آیتم یا آیتم هایی که با حالت Flexbox درون یک تگ container پدری صفحه آرایی شدند را افزایش دهیم.

مقادیر صفت کاربردی flex-grow در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی flex-grow که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۲ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار number
  2. مقدار initial

مقدار number درون خاصیت flex-grow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت flex-grow را برابر با مقدار number ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم به همان میزان عرض یک آیتم فلکس باکس را افزایش دهیم.

مقدار پیش فرض خصوصیت flex-grow معادل عدد ۰ می باشد.

مثال براساس مقدار number برای خاصیت flex-grow

[html] .container div#item2 {flex-grow: 2;} [/html]

در مثال بالا مقدار عددی این خاصیت را برابر ۲ قرار دادیم. این یعنی می خواهیم تگ div با شناسه item2 که داخل یک تگ container والد قرار گرفته، ۲ برابر نسبت به آیتم های دیگر بزرگ تر شود.

به شکل زیر توجه کنید:

ویژگی flex-grow در css افزایش عرض عناصر Flexbox

مقدار initial درون خاصیت flex-grow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت flex-grow را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html یا آیتم مورد نظر اعمال می شود.

ویژگی flex-grow در css افزایش عرض عناصر Flexbox

ویژگی flex-grow در css افزایش عرض عناصر Flexbox

بررسی خاصیت flex-grow از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت flex-grow در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت flex-grow

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت flex-grow در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی flex-grow در css افزایش عرض عناصر Flexbox – اختصاصی سایت آموزی