ویژگی flex-shrink در css کاهش عرض عناصر Flexbox

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت flex-shrink در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی flex-shrink در سومین نسخه زبان طراحی سی اس اس یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی flex-shrink در css کاهش عرض عناصر Flexbox

معرفی ویژگی کاربردی flex-shrink در زبان طراحی css

توسط خاصیت flex-shrink می توانیم عرض آیتم یا آیتم هایی که با حالت Flexbox درون یک تگ container پدری صفحه آرایی شدند را کاهش دهیم.

مقادیر صفت کاربردی flex-shrink در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی flex-shrink که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۲ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار number
  2. مقدار initial

مقدار number درون خاصیت flex-shrink در زبان سی اس اس

اگر خاصیت flex-shrink را برابر با مقدار number ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم به همان میزان عرض یک آیتم فلکس باکس را کاهش دهیم.

مقدار پیش فرض خصوصیت flex-shrink معادل عدد ۱ می باشد.

مثال براساس مقدار number برای خاصیت flex-shrink

[html] .container div#item2 {flex-shrink: 2;} [/html]

در مثال بالا مقدار عددی این خاصیت را برابر ۲ قرار دادیم. این یعنی می خواهیم تگ div با شناسه item2 که داخل یک تگ container والد قرار گرفته، ۲ برابر نسبت به آیتم های دیگر کوچک تر شود.

به شکل زیر توجه کنید:

ویژگی flex-shrink در css کاهش عرض عناصر Flexbox

مقدار initial درون خاصیت flex-shrink در زبان سی اس اس

اگر خاصیت flex-shrink را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html یا آیتم مورد نظر اعمال می شود.

ویژگی flex-shrink در css کاهش عرض عناصر Flexbox

ویژگی flex-shrink در css کاهش عرض عناصر Flexbox

بررسی خاصیت flex-shrink از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت flex-shrink در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت flex-shrink

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت flex-shrink در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی flex-shrink در css کاهش عرض عناصر Flexbox – اختصاصی سایت آموزی