ویژگی font-family در css تعیین نام فونت در سی اس اس

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت font-family در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی font-family در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی font-family در css تعیین نام فونت در سی اس اس

معرفی ویژگی کاربردی font-family در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت font-family می توانیم اسم یک فونت را برای یک تگ html تعیین نماییم.

خصوصیت font-family می تواند چندین نام فونت را به عنوان یک سیستم برگشتی در خود نگه داری کند.

به این معنی که اگر فونت اول توسط مرورگر اینترنتی پشتیبانی نشد، فونت دوم توسط مرورگر اینترنتی کاربر لحاظ می گردد.

دو نوع نام خانوادگی برای فونت ها وجود دارد:

  1. family-name : نام خانواده فونت مورد نظر را جهت نمایش در مرورگر کاربر تعریف می کند. مانند : times , courier , arial و ….
  2. generic-family : نام عمومی فونت مورد نظر را جهت نمایش در مرورگر کاربر تعریف می کند. مانند : serif , sans-serif , cursive , fantasy , monospace و…

نکات مهم

  1. همواره سعی کنید نام خانوادگی فونت را قبل از نام عمومی فونت تعریف کنید. ( در این صورت اگر مرورگر اینترنتی ، فونت مورد نظر را پشتیبانی نکند، و هیچ فونت دیگری در دسترس نباشد، نظیر همان فونت را نمایش بدهد. )
  2. مقادیر فونت یا فونت ها را در خصوصیت font-family با کاما ( , ) جدا نمایید.
  3. اگر نام یک فونت چند کلمه ای است و فضای خالی بین کلمه ها وجود دار باید حتما درون خصوصیت font-family اینگونه فونت ها را داخل دبل کوتیشن بیاورید. مانند: “Times New Roman”

مقادیر صفت کاربردی font-family در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی font-family که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار family-name و generic-family
  2. مقدار initial
  3. مقدار inherit

مقدار family-name و generic-family درون خاصیت font-family در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-family را برابر با مقدار family-name و generic-family قرار دهیم، یعنی می خواهیم نام خانواده فونت و نام عمومی فونت را درون این خاصیت برای تگ html تعیین نماییم.

مقدار family-name و generic-family به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت font-family می باشد.

مثال براساس مقدار family-name و generic-family برای خاصیت font-family

[html] div {font-family: “Times New Roman”, Times, serif;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت font-family در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-family را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت font-family در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-family را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی font-family در css تعیین نام فونت در سی اس اس

بررسی خاصیت font-family از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت font-family در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت font-family

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت font-family در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی font-family در css تعیین نام فونت در سی اس اس

ویژگی font-family در css تعیین نام فونت در سی اس اس – اختصاصی سایت آموزی