ویژگی font-size-adjust در css کنترل اندازه فونت

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت font-size-adjust در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی font-size-adjust در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی font-size-adjust در css کنترل بهتر اندازه فونت

معرفی ویژگی کاربردی font-size-adjust در زبان طراحی css

خصوصیت font-size-adjust به شما امکان کنترل بهتر اندازه فونت را می دهد زمانی که اولین فونت انتخاب شده در دسترس نیست.

وقتی اندازه یک فونت در دسترس نیست، مرورگر از اندازه فونت دوم تعیین شده خود استفاده می کند.

این فاکتور می تواند تغییر نه چندان مناسبی برای اندازه فونت باشد. برای جلوگیری از این امر، می توانیم از خاصیت font-size-adjust استفاده کنیم.

تمام فونت ها دارای یک مقدار نمایشی هستند که همان تفاوت اندازه بین حروف کوچک “x” و حروف بزرگ “X” در حالت پیش فرض است.

هنگامی که مرورگر مقدار نمایشی را برای اولین فونت انتخاب شده بداند، مرورگر می تواند در صورت در دسترس نبودن فونت مورد نظر ، هنگام نمایش متن ، فونت دوم را انتخاب کند.

مثلا aspect value یا مقدار نمایشی ۰.۵۸ مخصوص فونت Verdana می باشد. و یا aspect value برای فونت Times New Roman عدد ۰.۴۵ است.

جهت اطلاع بیشتر از مقادیر aspect value برای چند فونت مهم انگلیسی جدول زیر را مطالعه بفرمایید:

مقادیر صفت کاربردی font-size-adjust در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی font-size-adjust که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار number
  2. مقدار none
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار number درون خاصیت font-size-adjust در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-size-adjust را برابر با مقدار number قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک شماره aspect value را برای اندازه نمایشی فونت مورد نظر خود استفاده نماییم.

مثال براساس مقدار number برای خاصیت font-size-adjust

[html] div {font-size-adjust: 0.58;} [/html]

مقدار none درون خاصیت font-size-adjust در زبان css

اگر خاصیت font-size-adjust را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم مقدار دیفالت اندازه فونت را در مرورگر اینترنتی نمایش دهیم.

مقدار none به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت font-size-adjust می باشد.

مثال براساس مقدار none برای خاصیت font-size-adjust

[html] div {font-size-adjust:none;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت font-size-adjust در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-size-adjust را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت font-size-adjust در زبان css

اگر خاصیت font-size-adjust را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی font-size-adjust در css کنترل بهتر اندازه فونت

بررسی خاصیت font-size-adjust از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت font-size-adjust در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۳ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت font-size-adjust

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت font-size-adjust در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفات سی اس اس در سایت آموزی

صفات سی اس اس در W3schools

ویژگی font-size-adjust در css کنترل اندازه فونت – اختصاصی سایت آموزی