ویژگی hyphens در css تعیین متن با خط تیره مرورگر

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت hyphens در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی hyphens در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی hyphens در css تعیین متن با خط تیره مرورگر - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی hyphens در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت hyphens می توانیم در مرورگر یک خط تیره برای متونی که به خط بعدی می روند تعیین نماییم.

همانطور که در بسیاری از صفحات وب دیده اید گاهی متونی که در داخل یک تگ html با عرض مشخص قرار می گیرند، در صورتی که عرض متن بیشتر از عرض تگ مربوطه باشد به خط بعدی منتقل می شود.

در این شرایط ممکن اسن برخی کلمات در رفتن به خط بعدی دچار شکست شده و تکه تکه شوند.

از طریق این ویژگی می توانیم شکست کلمات به خط بعد را از طریق یک خط تیره در نقطه شکست کنترل نماییم.

مقادیر صفت کاربردی hyphens در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی hyphens که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار none
  2. مقدار manual
  3. مقدار auto
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

مقدار none درون خاصیت hyphens در زبان css

اگر خاصیت hyphens را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم در این حالت مرورگر هیچ خط تیره ای در متن ما که در خط بعد دچار شکست شده قرار ندهد.

مثال براساس مقدار none برای خاصیت hyphens

[html] div {hyphens: none;} [/html]

مقدار manual درون خاصیت hyphens در زبان سی اس اس

اگر خاصیت hyphens را برابر با مقدار manual قرار دهیم، یعنی می خواهیم به صورت دستی نقطه شکست متن را برای رفتن به خط بعدی با یک خط تیره در مرورگر برای تگ html مربوطه تعیین کنیم.

مثال براساس مقدار manual برای خاصیت hyphens

[html] div {hyphens: manual;} [/html]

مقدار auto درون خاصیت hyphens در زبان css

اگر خاصیت hyphens را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر نقطه شکست متن را برای رفتن به خط بعدی با یک خط تیره  در تگ html مربوطه تعیین کند.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت hyphens

[html] div {hyphens: auto;} [/html]

ویژگی hyphens در css تعیین متون با خط تیره در مرورگر

ویژگی hyphens در css تعیین متون با خط تیره در مرورگر

مقدار initial درون خاصیت hyphens در زبان سی اس اس

اگر خاصیت hyphens را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت hyphens در زبان css

اگر خاصیت hyphens را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی hyphens در css تعیین متن با خط تیره مرورگر - سایت آموزی

بررسی خاصیت hyphens از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت hyphens در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۳ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت hyphens

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت hyphens در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی hyphens در css تعیین متن با خط تیره مرورگر – اختصاصی سایت آموزی