ویژگی outline در css ترسیم خط بیرونی در تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت outline در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی outline در زبان css و در دومین نسخه این زبان طراحی یعنی css2 معرفی شده است.

ویژگی outline در css ترسیم خط بیرونی در تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی outline در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت outline می توانیم رنگ ، عرض ، اندازه و سبک یا استایل خط بیرونی عنصر html را تعیین نماییم.

نکته مهم

در واقع این خط در بیرون از border تگ html مربوطه قرار گرفته است. که معمولا جهت دیزاین بصری بهتر عنصر html مفید واقع می شود.

صفت کاربردی outline خود مختصرنویسی سه ویژگی دیگر زبان سی اس اس می باشد که عبارتند از :

  1. خصوصیت outline-width
  2. خصوصیت outline-style
  3. خصوصیت outline-color

مقادیر صفت کاربردی outline در زبان طراحی سی اس اس

صفت outline که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار outline-width
  2. مقداز outline-style
  3. مقدار outline-color
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

مقدار outline-width درون خاصیت outline در زبان سی اس اس

اگر خاصیت outline را برای یک عنصر html برابر با مقدار outline-width قرار دهیم، در حقیقت یک مقدار براساس px ، rem ، % و… جهت تعیین عرض outline یا خط بیرونی در تگ html مربوطه تعیین می کنیم.

[html] div{ outline: 20px; }[/html]

مقدار outline-style درون خاصیت outline در زبان سی اس اس

اگر خاصیت outline را برای یک عنصر html برابر با مقدار outline-style قرار دهیم، در حقیقت سبک یا استایل برای outline خط بیرونی عنصر html تعیین خواهیم کرد.

[html] div{ outline-style: groove; }[/html]

مقدار outline-color درون خاصیت outline در زبان سی اس اس

اگر خاصیت outline را برای یک عنصر html برابر با مقدار outline-color قرار دهیم، در حقیقت یک رنگ برای outline یا خط بیرونی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

[html] div{ outline: #f00; }[/html]

ویژگی outline در css ترسیم خط بیرونی در تگ html

مقدار initial درون خاصیت outline در زبان سی اس اس

اگر خاصیت outline را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت outline در زبان سی اس اس

اگر خاصیت outline را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی outline در css ترسیم خط بیرونی در تگ html

بررسی خاصیت outline از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی outline در دومین نسخه این زبان طراحی یعنی css2 معرفی شده است.

ویژگی outline در css ترسیم خط بیرونی در تگ html

بررسی ساختاری خصوصیت outline در زبان طراحی سی اس اس