ویژگی tab-size در css تعیین عرض کاراکتر تب در css

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت tab-size در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی tab-size در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

ویژگی tab-size در css تعیین عرض کاراکتر تب در css

معرفی و کاربرد ویژگی tab-size در زبان طراحی css

به کمک خاصیت tab-size می توانیم عرض کاراکتر تب را در برخی عناصر html مشخص نماییم.

در HTML ، نماد تب معمولا به عنوان یک کاراکتر space یا فاصله نمایش داده می شود.

اما در برخی عناصر html ، مانند تگ textarea و تگ pre جهت تعیین عرض کاراکتر تب از خصوصیت tab-size استفاده می کنند.

مقادیر صفت کاربردی tab-size در زبان طراحی سی اس اس

صفت tab-size که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار number
  2. مقدار length ( مقدار عددی )
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار number درون خاصیت tab-size در زبان css

اگر خاصیت tab-size را برای یک عنصر html برابر با مقدار number قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم یک شماره برای عرض کاراکتر تب در تگ html مربوطه تعیین کنیم.

شماره ۸ به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت tab-size محسوب می شود.

[html] div{ tab-size: 5; }[/html]

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت tab-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت tab-size را برای یک عنصر html برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یک مقدار عددی برای طول کاراکتر تب در تگ html مربوطه تعیین کنیم.

نکته مهم

این مقدار تا به امروز در هیچکدام از مرورگرهای مهم و اصلی پشتیبانی نمی شود.

[html] div{ tab-size: 50px; }[/html]

مقدار initial درون خاصیت tab-size در زبان css

اگر خاصیت tab-size را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت tab-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت tab-size را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی tab-size در css تعیین عرض کاراکتر تب در css

بررسی خاصیت tab-size از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی tab-size در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت tab-size در زبان طراحی سی اس اس