ویژگی text-shadow در css سایه دار کردن متن در تگ html

در این مقاله از سایت آموزی به بررسی و تحلیل ویژگی text-shadow در زبان CSS می پردازیم. ویژگی کاربردی text-shadow در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

ویژگی text-shadow در css سایه دار کردن متن در تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی text-shadow در زبان طراحی سی اس اس

از خاصیت text-shadow در CSS3 ، برای سایه دار کردن متن و نوشته در صفحات وب استفاده می شود.

به وسیله این خاصیت و به راحتی فقط با نوشتن یک کد ساده می توانید ، افکت تصویری بسیار زیبایی سایه را ، به متون خود اضافه نمایید. کاری که پیش از این به هیچ عنوان در طراحی صفحات وب ممکن نبود.

خاصیت text-shadow به ما امکان تعیین دقیق مشخصات سایه را با پارامترهای خود می دهد.

مقادیر صفت کاربردی text-shadow در زبان طراحی سی اس اس

صفت text-shadow که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۷ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار h-shadow
 2. مقدار v-shadow
 3. مقدار blur-radius
 4. مقدار color
 5. مقدار none
 6. مقدار initial
 7. مقدار inherit

مقدار h-shadow درون خاصیت text-shadow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-shadow را برای یک عنصر html برابر با مقدار h-shadow قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم میزان فاصله سایه از لبه بالایی متن را برحسب واحدهایی مثل px یا pt و… تعیین نماییم.

در واقع مقدار h-shadow که اولین مقدار اجباری در خاصیت text-shadow می باشد، مکان سایه افقی را مشخص می کند.

هر چه این مقدار بزرگتر باشد ، فاصله محل قرار گیری سایه از لبه بالایی متن ( به سمت پایین ) بیشتر می شود.

نکات مهم

 1. تعیین مقدار h-shadow در خصوصیت text-shadow ، اجباری است.
 2. امکان مقدار دهی منفی برای مقدار h-shadow نیز وجود دارد.
 3. چنانچه مقدار h-shadow منفی در نظر گرفته شود ، سایه بالاتر از لبه بالایی متن قرار می گیرد.

ویژگی text-shadow در css سایه دار کردن متن در تگ html

مقدار v-shadow درون خاصیت text-shadow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-shadow را برای یک عنصر html برابر با مقدار v-shadow قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم میزان فاصله سایه از لبه سمت چپ متن را برحسب واحدهایی مثل px یا pt و… تعیین نماییم.

در واقع مقدار v-shadow که دومین مقدار اجباری در خاصیت text-shadow می باشد، مکان سایه عمودی را مشخص می کند.

هر چه این مقدار بزرگتر باشد ، فاصله محل قرار گیری سایه از لبه چپ متن ( به سمت چپ ) بیشتر می شود.

نکات مهم

 1. تعیین مقدار h-shadow در خصوصیت text-shadow ، اجباری است.
 2. امکان مقدار دهی منفی برای مقدار h-shadow نیز وجود دارد.
 3. چنانچه مقدار h-shadow منفی در نظر گرفته شود ، سایه بالاتر از لبه بالایی متن قرار می گیرد.

مقدار blur درون خاصیت text-shadow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-shadow را برای یک عنصر html برابر با مقدار v-shadow قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم اطراف سایه ایجاد شده به صورت مه آلود و تیره در بیاید و به اصطلاح بلور شود.

واحد مقدار blur معمولا برحسب واحد px تعیین می شود ( مثلا ۱۰px )

در واقع مقدار blur که سومین مقدار و مقداری اختیاری در خاصیت text-shadow می باشد، میزان بلور یا کدری سایه را در تگ html مربوطه مشخص می کند.

هر چه این مقدار آن بیشتر باشد ، میزان مه آلودگی و بلور اطراف سایه نیز بیشتر خواهد شد.

نکات مهم

 1. تعیین مقدار blur در خصوصیت text-shadow ، اختیاری است.
 2. امکان مقدار دهی منفی برای مقدار blur وجود ندارد.

مقدار color درون خاصیت text-shadow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-shadow را برای یک عنصر html برابر با مقدار color قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم  رنگ سایه را در تگ html مورد نظر تعیین نماییم.

نکات مهم

 1. تعیین مقدار color در خصوصیت text-shadow ، اختیاری است.
 2. چنانچه رنگ خاصی برای سایه ایجاد شده در تگ html تعیین نکنید، رنگ مشکی به صورت پیش فرض برای سایه تگ html مورد نظر اعمال خواهد شد.

ویژگی text-shadow در css سایه دار کردن متن در تگ html

مقدار initial درون خاصیت text-shadow در زبان css

اگر خاصیت text-shadow را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت text-shadow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-shadow را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی text-shadow در css سایه دار کردن متن در تگ html

بررسی خاصیت text-shadow از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی text-shadow در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت text-shadow در زبان طراحی سی اس اس