ویژگی transition-delay در css مدت زمان تاخیر افکت ها

در این مقاله از سایت آموزی در مجموعه آموزش های صفات سی اس اس به بررسی و تحلیل خاصیت transition-delay در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی کاربردی transition-delay در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

ویژگی transition-delay در css مدت زمان تاخیر افکت ها

معرفی و کاربرد ویژگی transition-delay در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت transition-delay در CSS3 می توانیم مدت زمانی برای مکث یا تاخیر در اجرای افکت تغییر یا transition در یک تگ html تعیین نماییم.

خصوصیت transition-delay عمدتا براساس ثانیه و میلی ثانیه ، زمان تاخیر را تعیین می کند.

مقدار پیش فرض در این خاصیت مقدار ۰ است. چرا که هیچ گونه مکث برای اجرای افکت ترانزیشن وجود نخواهد داشت. و افکت تغییر بلافاصله اجرا خواهد شد.

مقادیر صفت کاربردی transition-delay در زبان طراحی سی اس اس

صفت transition-delay که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار time
  2. مقدار initial
  3. مقدار inherit

مقدار time درون خاصیت transition-delay در زبان سی اس اس

اگر خاصیت transition-delay را برای یک عنصر html برابر با مقدار time قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم یک مدت زمان بر مبنای ثانیه یا میلی ثانیه جهت تاخیر یا مکث در اجرای افکت تغییر یا ترانزیشن اعمال نماییم.

ویژگی transition-delay در css مدت زمان تاخیر افکت ها

[html] div {transition-delay: 2s;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت transition-delay در زبان css

اگر خاصیت transition-delay را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت transition-delay در زبان سی اس اس

اگر خاصیت transition-delay را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی transition-delay در css مدت زمان تاخیر افکت ها

بررسی خاصیت transition-delay از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی transition-delay در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت transition-delay در زبان طراحی سی اس اس