پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوشه theme | پوسته در theme

در این فیلم آموزشی از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به قسمت هفتم پوسته ها در وردپرس می پردازیم. با ما همراه باشید.

پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوشه theme | پوسته در theme

پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوشه theme | پوسته در theme | پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوشه theme | پوسته در theme | پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوشه theme | پوسته در theme | پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوشه theme | پوسته در theme | پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوشه theme | پوسته در theme | پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوسته در theme | پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی |  پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی |  پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی

در ادامه می توانید فیلم آموزشی قسمت هفتم پوسته ها در وردپرس را تماشا کنید:

 

در این فیلم آموزشی روش اضافه کردن پوسته از طریق پوشه theme را به شما شرح می دهیم.

شما به راحتی می توانید در محیط لوکال هاست از مسیر زیر پوسته خود را درون پوشه theme اضافه کنید:

xampp -> htdocs -> wp-content -> theme

می توانید پیش نمایش زنده ای از قالب نصب شده خود پیش از فعال سازی قالب بگیرید.

با کلیک روی دکمه فعال کردن می توانید هر قالبی که روی وردپرس شما نصب است را فعال کنید.

قالب های وردپرس

قالب های رایگان و تجاری متعددی برای وردپرس موجود است.

یکی از بزرگترین مرجع های قالب رایگان برای وردپرس سایت WordPress.org می باشد.

همچنین در این فیلم آموزشی مختصری در مورد پوسته فرزند و والد خواهید دانست.

قالب فرزند همه خصوصیات خود را از والد پدر ( قالب اصلی ) به ارث می برد.

شما می توانید به جای ویرایش پوسته اصلی ( پدر ) ، پوسته فرزند را ویرایش کنید.

قالب فرزند بدون پوسته مادر بر روی وردپرس نصب نمی شود و می بایست هر دو را با هم نصب کنید.

قالب وردپرس چیست | پوسته وردپرس چیست | تم وردپرس | wordpress themes

 پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی |  پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوشه theme | پوسته در theme | پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوشه theme

لینک دسترسی به فیلم آموزشی نصب وردپرس روی لوکال هاست

فیلم آموزشی نصب وردپرس روی لوکال هاست

لینک دسترسی به فیلم آموزشی نوار ادمین بار پنل وردپرس

فیلم آموزشی نوار ادمین بار پنل وردپرس

لینک دسترسی به فیلم آموزشی منوی پیشخوان در وردپرس

منوی پیشخوان وردپرس + فیلم آموزشی

لینک دسترسی به فیلم آموزشی منوی بروزرسانی ها در وردپرس

فیلم آموزشی منوی بروزرسانی ها در وردپرس

لینک دسترسی به فیلم های آموزشی نوشته ها در وردپرس

نوشته ها در وردپرس بخش اول + فیلم آموزشی | نوشته ها در وردپرس بخش دوم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | نوشته ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشینوشته ها در وردپرس بخش ششم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش هفتم + فیلم آموزشینوشته ها در وردپرس بخش هشتم + فیلم آموزشی

نوار ابزار ادیتور نوشته ها در وردپرس + فیلم آموزشی |  نوشته ها در وردپرس بخش نهم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش دهم + فیلم آموزشینوشته ها در وردپرس بخش یازدهم + فیلم آموزشی

لینک دسترسی به فیلم های آموزشی برگه ها در وردپرس

برگه ها در وردپرس بخش اول + فیلم آموزشیبرگه ها در وردپرس بخش دوم + فیلم آموزشی

برگه ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشیبرگه ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی

برگه ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشیبرگه ها در وردپرس بخش ششم + فیلم آموزشی

لینک دسترسی به فیلم های آموزشی دیدگاه ها در وردپرس

دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشیمدیریت دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی

لینک دسترسی به فیلم های آموزشی رسانه ها و گالری در وردپرس

رسانه در وردپرس + فیلم آموزشیگالری تصویر در وردپرس + فیلم آموزشی 

ساخت مدیا در گالری وردپرس + فیلم آموزشی

لینک دسترسی به فیلم های آموزشی پوسته ها در وردپرس

پوسته ها در وردپرس قسمت اول + فیلم آموزشیپوسته ها در وردپرس قسمت دوم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت سوم + فیلم آموزشی | پوسته ها در وردپرس قسمت چهارم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت پنجم + فیلم آموزشی | پوسته ها در وردپرس قسمت ششم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت هشتم + فیلم آموزشی | پوسته ها در وردپرس قسمت نهم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوشه theme | پوسته در theme – اختصاصی سایت آموزی