کتابخانه های جاوا اسکریپت فریم ورک های جاوا اسکریپت jQuery

در این مقاله از سایت آموزی به معرفی کتابخانه های جاوااسکریپت می پردازیم.

کتابخانه های جاوااسکریپت

در حقیقت زبان برنامه نویسی javascript به جهت گستردگی زیاد به کتابخانه های مختلفی تقسیم می شود.

کتابخانه های جاوا اسکریپت فریم ورک های جاوا اسکریپت - سایت آموزی

و کتابخانه های مختلف این زبان دارای متدها و عملکردهای گوناگونی می باشد.

برنامه نویسی پیشرفته جاوااسکریپت، (به خصوص بررسی پیچیده مرورگرهای مختلف) می تواند کار دشوار و وقت گیری باشد.

برای مقابله با این مشکلات، بسیاری از کتابخانه های JavaScript (کمک کننده ها) توسعه داده شده اند.

این کتابخانه ها جاوا اسکریپت اغلب چارچوب های جاوا اسکریپت (JavaScript frameworks  ) نامیده می شوند.

جاوااسکریپت و کتابخانه ها و Framework های آن تنها به عملکرد روی وبسایت ها خلاصه نمی شود.

در موارد پیشرفته تر در ساخت برخی اپلیکیشن ها نیز می توان براساس نیاز از کتابخانه های این زبان بهره برد.

موارد متعدد استفاده از کتابخانه های این زبان در ساخت جلوه های انیمیشنی و حتی طراحی چارت و… کاربرد دارد.

در ادامه لیست کتابخانه های کاربردی این زبان برنامه نویسی را برای آگاهی کاربران سایت آموزی معرفی می کنم.

 

کتابخانه ها و framework های جاوااسکریپت

jQuery

React

Lodash and Underscore

AngularJS 1.x

(Angular 2.x (now 4.x

Vue.js

Backbone.js

Ember.js

Knockout.js

Gulp.js

npm

Grunt

Webpack

Browserify

 RequireJS

ESLint

JSHint

JSLint

جاوااسکریپت کتابخانه های جاوا اسکریپت فریم ورک های جاوا اسکریپت jQuery

 Mocha

Jasmine

QUnit

Google Web Toolkit

Express.js

JsPHP

 jQuery UI

 jQuery Mobile

Dojo Toolkit

(Rico (Ajax

Socket.IO

YUI Library

MooTools

MathJax

Modernizr

Node.js

D3.js

Google Closure Tools

Handlebars

Mochikit

Mustache

جاوااسکریپت کتابخانه های جاوا اسکریپت فریم ورک های جاوا اسکریپت jQuery

Pyjs

Underscore.js

prototype

prime.js

Animatic.js

bHive

Google Charts

ChartJS

Flot

Breinify

به جهت تعداد زیاد کتابخانه های این زبان برنامه نویسی کتابخانه های بالا منتخبی از کتابخانه های کاربردی تر در این مقاله آورده شده است.

در صورت نیاز ممکن است کتابخانه های بیشتری از این زبان برنامه نویسی در جدول فوق درج شود.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

کتابخانه های جاوا اسکریپت فریم ورک های جاوا اسکریپت – اختصاصی سایت آموزی