روش های استفاده از کدهای CSS در اسناد HTML | کد css در html | سند css

روش های استفاده از کدهای CSS در اسناد HTML را در این مقاله از سایت آموزی توضیح میدهیم.

کد css در سند html

روش های استفاده از کدهای CSS در اسناد HTML | کد css در html | سند css

روش های استفاده از کدهای CSS در اسناد HTML | کد css در html | سند css

هر کد css شامل یک Attribute name و یک علامت (:) ، یک Attribute Value و در پایان دستور یک علامت (;) است.

در حقیقت به ۳ روش می توانیم کدهای CSS رو برای تغییر استایل در اسناد HTML به کار ببریم.

۱- استفاده از روش inline (خطی یا درون تگی)

در این روش کدهای css را درون تگ ( المان ) به صورت خطی ( inline ) در همان سند html می نویسیم.

روش های استفاده از کدهای CSS در اسناد HTML | کد css در html | سند css

روش های استفاده از کدهای CSS در اسناد HTML | کد css در html | سند css

۲- استفاده از روش internal ( درون تگ head )

در این روش هم کلیه کدهای css را درون تگ باز و بسته head و داخل یک تگ و باز و بسته style می نویسیم.

روش های استفاده از کدهای CSS در اسناد HTML | کد css در html | سند css

روش های استفاده از کدهای CSS در اسناد HTML | کد css در html | سند css

۳- استفاده از روش External ( ساخت سند css خارجی )

در روش سوم یک سند خارجی css با پسوند css. می سازیم و ذخیره می کنیم.

و کلیه کدهای css را در داخل این سند css خارجی به شکل زیر می نویسیم.

روش های استفاده از کدهای CSS در اسناد HTML | کد css در html | سند css

روش های استفاده از کدهای CSS در اسناد HTML | کد css در html | سند css

در حقیقت نیاز داریم که در روش سوم سند خارجی css را به سند html خود مرتبط کنیم.

برای اینکار مطابق شکل بالا کافی است که از تگ link استفاده کنیم. که جزء تگ های تنها ( Self Closing Tag ) ها می باشد.

تگ لینک برای فراخوانی سند css ، به سند html ما سه Attribute مهم می گیرد:

ویژگی type

Attribute اولی type و نوع سند شما را مشخص می کند که بایستی مقدار text/css را در آن قرار دهید.

ویژگی rel

Attribute دومی rel می باشد، که شیوه نامه سند شما را بر پایه مقدار stylesheet مشخص می کند.

ویژگی href

و Attribute سوم که href نام دارد در حقیقت مسیردهی و نام سند css ذخیره شده شما را مشخص می کند.

روش های استفاده از کدهای CSS در اسناد HTML | کد css در html | سند css – اختصاصی سایت آموزی