کنترل های HTML5 در تگ input بخش دوم صفت autofocus

کنترل های HTML5 در تگ input بخش دوم را برای استفاده شما همراهان گرامی سایت آموزی تهیه کردیم.

در بخش دوم با سه خصوصیت جدید دیگر بر روی تگ input آشنا می شویم.

کنترل های HTML5 در تگ input بخش دوم صفت autofocus - سایت آموزی

در قسمت اول با خصوصیت جدید accept در تگ input آشنا شدیم و مقادیر اون رو براتون معرفی کردم.

تگ input نیز مانند بسیاری از تگ ها در HTML5 خصوصیات جدید گرفته است.

این خاصیت جدید که در HTML5 اضافه شده است با ۵ مقدار اصلی بر روی تگ input کنترل دارد.

در حقیقت مقادیر این خصوصیت جدید نوع فایل را که سرور برای کنترل قبول می کند، را مشخص می کند.

این مقادیر به زیرمجموعه هایی از همان نوع اصلی براساس شیوه کنترل تقسیم می شوند.

در این قسمت هم سه خصوصیت جدید autofocus ، autocomplete و form برای شما دوستان عزیز معرفی می کنم.

خاصیت autocomplete و نحوه کنترل آن بر روی تگ input در زبان اچ تی ام ال

این خاصیت با دو مقدار on و off کنترل خود را بر روی تگ input صورت می دهد.

در حقیقت در مقدار پیش فرض مقدار off را دارد.

مقدار on نشان می دهد تمام یا بخشهایی از فرم ما قابلیت پر شدن اتوماتیک دارد.

در مقدار off تمام فرم به شکل دستی باید پر شود و قابلیت autocomplete رخ نمی دهد.

خاصیت outofocus و نحوه کنترل آن بر روی تگ input در زبان اچ تی ام ال

این خاصیت تنها یک مقدار autofocus دارد و در صورت استفاده از آن کنترل فوکوس اتوماتیک را بر روی تگ input مهیا می کند.

خاصیت form و نحوه کنترل آن بر روی تگ input در زبان html

این خاصیت نیز می تواند یک یا چند اسم id که متعلق به فرم مورد نظر است را بر روی تگ input کنترل کند.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

کنترل های HTML5 در تگ input بخش دوم صفت autofocus – اختصاصی سایت آموزی