کنترل های HTML5 در تگ input بخش ششم | type | خاصیت formenctype

کنترل های HTML5 در تگ input بخش ششم را برای شما کاربران گرامی سایت آموزی آماده کردیم.

کنترل های HTML5 در تگ input بخش ششم

در این بخش هم به بررسی سه کنترل جدید دیگر HTML5 در تگ input می پردازیم.

کنترل های HTML5 در تگ input بخش ششم | type | خاصیت formenctype

کنترل های HTML5 در تگ input بخش ششم | type | خاصیت formenctype

در بخش پنجم کنترل های HTML5 در تگ input با برخی ویژگی های جدید آشنا شدید.

برای این بخش هم دو خاصیت جدید formaction ، formenctype را جهت بررسی بیشتر برای شما عزیزان انتخاب کرده ایم.

خاصیت  formenctype و نحوه کنترل آن بر روی تگ input :

این خاصیت تعیین می کند که اطلاعات ارسالی از کنترل به سرور با چه روشی ارسال شود.

Attribute مذکور فقط برای فرم هایی که متد ارسال فرم در آنها post می باشد، کاربرد دارد.

این خصوصیت زمانی استفاده می شود که در تگ form از خصوصیت enctype استفاده کرده باشید.

و می خواهید خاصیت enctype در تگ input مورد نظر شما متفاوت باشد.

یعنی مقدار این خاصیت ، کنترل مقدار تعیین شده برای خاصیت enctype در فرم را نادیده می گیرد.

خاصیت مذکور تنها در کنترل های type از نوع submit و image در تگ input کاربرد دارد.

این خصوصیت 3 مقدار می گیرد:

  1. application/x-www-form-urlencoded
  2. multipart/form-data
  3. text/plain

1- مقدار application/x-www-form-urlencoded در خصوصیت formenctype :

اگر قصد دارید کلیه کاراکترهای ارسالی در تگ input مورد نظرتان رمز گذاری شوند، از این مقدار استفاده کنید.

۲- مقدار multipart/form-data در خصوصیت formenctype :

اگر قصد دارید هیچ کدام از کاراکترهای ارسالی در تگ input مورد نظر شما در بخشی از فرم شما رمزگذاری نشود، از این مقدار استفاده کنید.

۳- مقدار text/plain در خصوصیت formenctype :

اگر در برخی تگ های input با کنترل های نوع submit و یا image می خواهید فقط فاصله ها در ارسال فرم شما Encode شده و تبدیل به کاراکتر + شوند، از این مقدار استفاده کنید.

در صورت انتخاب مقدار جدید text/plain سایر کاراکترها برای شما Encode نخواهد شد.

خاصیت formaction و نحوه کنترل آن بر روی تگ input :

این خاصیت برای تگ input آدرس URL فایلی را تعیین می کند.

کنترل url بر تگ input پس از ارسال فرم عملیات پردازش فرم را انجام می دهد.

این خاصیت مقدار تعیین شده برای خاصیت action فرم را نادیده می گیرد. و بر مبنای action مورد نظر انتخابی ما در تگ input عمل می کند .

این خاصیت نیز مانند خصوصیت formenctype فقط برای کنترل های از نوع Submit و image در تگ input کار می کند .

کنترل های HTML5 در تگ input بخش ششم | type | خاصیت formenctype – سایت آموزی