کنترل های HTML5 در تگ input بخش هفتم صفت accesskey

کنترل های HTML5 در تگ input بخش هفتم را برای شما کاربران گرامی سایت آموزی آماده کردیم.

کنترل های HTML5 در تگ input بخش هفتم

در این بخش هم به بررسی دو کنترل جدید دیگر HTML5 در تگ input می پردازیم.

کنترل های HTML5 در تگ input بخش هفتم صفت accesskey - سایت آموزی

بخش ششم کنترل های جدید HTML5 در تگ input را به توضیح سه خصوصیت جدید تگ input پرداختیم.

در بخش هفتم این بخش به بررسی دو خصوصیت جدید accesskey و formtarget در تگ input را می پردازیم.

خاصیت accesskey و نحوه کنترل آن بر روی تگ input

خاصیت accesskey در نسخه چهارم HTML تعریف شده بود. اما در بسیاری از مرورگرها پشتیبانی نمی شد.

خصوصیت accesskey هم اکنون در HTML5 برای همه مرورگرها پشتیبانی می شود.

این خاصیت در HTML4 یک میانبر صفحه کلید ایجاد می‌کرد.

و به کاربر امکان اجرای عناصر مختلف در صفحه را می‌داد. در نسخه جدید HTML5 این خصوصیت با تغییراتی مواجه شد.

این خصوصیت زمانی کاربرد دارد که بخواهید یک کلید ترکیبی در مرورگر ایجاد کنید.

ترکیب کلید میانبر انتخابی شما به دو مورد بستگی دارد:

  1. مقدار خاصیت accesskey که به یک عنصر اختصاص می‌دهیم. ( حرف مورد نظر بر روی کیبورد )
  2. کلیدهای اختصاصی مروگر که از پیش به همان عنصر اختصاص داده شده است.

خاصیت formtarget و نحوه کنترل آن بر روی تگ input

خصوصیت جدید formtarget در html5 اضافه شده است.

این خصوصیت به نحوه باز شدن صفحه ای که فرم مورد نظر ما به آن ارسال می شود اشاره می کند.

در حقیقت حالت باز شدن این صفحه با ۵ مقدار در تگ input کنترل می شود:

۱- مقدار blank_ در خصوصیت formtarget در سی اس اس

این مقدار فرم ارسالی مورد نظر را در تب جدید یا صفحه دیگری باز می کند.

۲- مقدار new_ در خصوصیت formtarget

این مقدار فرم ارسالی مورد نظر را در پنجره جدیدی از مرورگر باز می کند.

۳- مقدار parent_ در خصوصیت formtarget

این مقدار فرم ارسالی مورد نظر را در پنجره والد از مرورگر باز می کند.

۴- مقدار self_ در خصوصیت formtarget در سی اس اس

این مقدار فرم ارسالی مورد نظر را در همان صفحه و همان پنجره از مرورگر باز می کند.

۵- مقدار top_ در خصوصیت formtarget

این مقدار برای تگ form منجر به باز شدن فرم ارسالی مورد نظر در همان پنجره ای که کلیک شده است، می شود.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

کنترل های HTML5 در تگ input بخش هفتم صفت accesskey – سایت آموزی