پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

آموزش تصویری وردپرس

برگه ها در وردپرس بخش اول + فیلم آموزشی

برگه ها در وردپرس بخش اول + فیلم آموزشی [...]

نوشته ها در وردپرس بخش یازدهم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش یازدهم + فیلم آموزشی [...]

نوشته ها در وردپرس بخش دهم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش دهم + فیلم آموزشی [...]

نوشته ها در وردپرس بخش نهم + فیلم آموزشی

 نوشته ها در وردپرس بخش نهم + فیلم آموزشی [...]

نوشته ها در وردپرس بخش هشتم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش هشتم + فیلم آموزشی [...]

نوشته ها در وردپرس بخش هفتم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش هفتم + فیلم آموزشی [...]

توسط | ۱۳۹۷/۲/۲۸ ،۱۴:۳۷:۵۳ +۰۴:۳۰ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری وردپرس دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |بدون دیدگاه

نوشته ها در وردپرس بخش ششم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش ششم + فیلم آموزشی [...]

توسط | ۱۳۹۷/۲/۲۸ ،۰۷:۲۳:۴۰ +۰۴:۳۰ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری وردپرس دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |بدون دیدگاه

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی [...]

نوشته ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی [...]

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی [...]