دسته آموزش تصویری وردپرس | فیلم آموزشی وردپرس

سایت آموزی جهت دسترسی بهتر شما کاربران گرامی به فیلم های آموزشی وردپرس ، دسته ای تحت عنوان آموزش تصویری وردپرس ، ایجاد می کند.

دسته آموزش تصویری وردپرس

در دسته wordpress-video-tutorial فیلم های آموزشی کاربردی زیادی در زمینه یادگیری پنل مدیریت محتوای وردپرس قرار می گیرد.

نامک این دسته wordpress-video-tutorial در نظر گرفته می شود.

این دسته زیر مجموعه دو دسته بزرگ دیگر در بین دسته های مرجع سایت آموزی می باشد.

دسته فیلم های آموزشی ، مادر دسته web-design-video-tutorial می باشد.

همچنین خود دسته فیلم های آموزشی به یک دسته مادر دیگر به نام دسته طراحی سایت منتهی می شود.

وردپرس به عنوان یکی از بهترین سیستم های مدیریت محتوا ، همواره طرفداران زیادی را به خود اختصاص می دهد.

آموزش مطالب کاربردی وردپرس در قالب فیلم های آموزشی کاربران علاقه مند را مجذوب خود می کند.

سطح فیلم های آموزشی این دسته از مبتدی تا پیشرفته در نظر گرفته می شود.

مطالب مربوط به این دسته شما را با موارد مهمی در زمینه پنل مدیریت محتوای وردپرس آشنا می کند.

دسته آموزش تصویری وردپرس | فیلم آموزشی وردپرس – دسته مرجع در سایت آموزی

نوشته ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی [...]

معرفی افزونه Contact form 7 + فیلم آموزشی

معرفی افزونه Contact form 7 + فیلم آموزشی فرم [...]

معرفی افزونه loco translate + فیلم آموزشی

معرفی افزونه loco translate + فیلم آموزشی مترجم در [...]

ابزارک ها در وردپرس قسمت اول + فیلم آموزشی

ابزارک ها در وردپرس قسمت اول + فیلم آموزشی [...]

پوسته ها در وردپرس قسمت یازدهم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت یازدهم + فیلم آموزشی [...]

پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی [...]

پوسته ها در وردپرس قسمت نهم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت نهم + فیلم آموزشی [...]

پوسته ها در وردپرس قسمت هشتم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت هشتم + فیلم آموزشی [...]

پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی [...]

پوسته ها در وردپرس قسمت ششم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت ششم + فیلم آموزشی [...]