#33823
صابر
میهمان

سلام در مورد کدهای پروژه جلسه بیستم مشکل دارم و خروجی کدها با شما متفاوته. لطفا بررسی کنید.