meta تگ ها در HTML بخش بیست و دوم | مقدار abstract | مقدار googlebot

meta تگ ها در HTML بخش بیست و دوم را جهت مطالعه شما همراهان محترم سایت آموزی تهیه کردیم.

در بخش بیست و یکم meta تگ ها در HTML با مقدار revisit-after و expire در خاصیت name آشنا شدید.

meta تگ ها در HTML بخش بیست و دوم

meta تگ ها در HTML بخش بیست و دوم | مقدار abstract | مقدار googlebot

meta تگ ها در HTML بخش بیست و دوم | مقدار googlebot | مقدار abstract | مقدار googlebot

در بخش بیست و دوم این سری آموزشی با دو مقدار دیگر در خاصیت name درون تگ meta آشنا می شوید.

در این بخش دو مقدار abstract و مقدار googlebot در خاصیت name را برای شما عزیزان تدریس می کنیم.

1- مقدار abstract در خاصیت name درون تگ meta

در قسمت های قبلی با مقدار description در خاصیت name درون تگ meta آشنا شدید.

مقدار description زمانی اشتفاده می شد، که می خواستیم محتوای کوتاهی از صفحه مورد نظر را برای موتور جستجو تعیین کنیم.

اما یک مقدار دیگر به نام مقدار abstract در خاصیت name وجود دارد که مشابه مقدار description است.

اما مقدار abstract یک محتوای بسیار کوتاه تر و چند کلمه ای را برای موتور جستجو تعیین می کند.

به هر حال اگر از مقدار abstract در خاصیت name استفاده نمودید، بایستی از خاصیت content هم بهره ببرید.

مقدار خاصیت content در حقیقت همان محتوای بسیار کوتاه در مورد سند شما می باشد.

البته موتور های جستجو اهمیت بیشتری برای مقدار description قائل هستند. و عمدتا روی آن خزش دارند.

لذا مقدار abstract کاربرد کمتری نسبت به مقدار description در خاصیت name دارد.

به مثال زیر توجه کنید:

2- مقدار googlebot در خاصیت name درون تگ meta

موتور جستجوی Google محتوای سایت شما را در هر بار بازدید در یک لیست به نام ODP ذخیره می کند.

در صورتی که نمی خواهید در هر بار بازدید موتور جستجوی گوگل روی محتوای قدیمی تر شما خزش داشته باشد، می توانید از مقداری به نام مقدار googlebot استفاده کنید.

اگر از مقدار googlebot در خاصیت name استفاده کردید، از خاصیت content هم در تگ meta بهره ببرید.

مقدار خاصیت content در این نوع تگ meta برابر با noodp می شود. که براین اساس خزش موتور گوگل روی محتوای قدیمی تر صفحه لغو می شود.

البته در تگ meta با مقدار googlebot به جز google سایر موتورهای جستجو به طور خودکار روی محتوای جدیدتر خزش می کنند.

به مثال زیر توجه کنید:

جهت دسترسی به قسمت بعدی این مجموعه آموزشی روی لینک زیر کلیک کنید:

meta تگ ها در HTML بخش بیست و سوم

meta تگ ها در HTML بخش بیست و دوم | مقدار abstract | مقدار googlebot – اختصاصی سایت آموزی