meta تگ ها HTML بخش بیست و یکم revisit-after expire

meta تگ ها در HTML بخش بیست و یکم را جهت استفاده شما مخاطبان گرامی سایت آموزی تهیه کردیم.

در بخش بیستم meta تگ ها در HTML با دو مقدار language و robots در خاصیت name آشنا شدید.

meta تگ ها در اچ تی ام ال بخش بیست و یکم

meta تگ ها HTML بخش بیست و یکم revisit-after expire - سایت آموزی

در بخش بیست و یکم این سری آموزشی با دو مقدار دیگر در خاصیت name آشنا می شوید.

در این بخش دو مقدار revisit-after و expire را در خاصیت name  درون تگ meta مورد بررسی قرار می دهیم.

۱- مقدار revisit-after در خاصیت name درون تگ meta

چنانچه قصد دارید در زمان های منظمی موتور جستجو تغییرات و آپدیت های سند موردنظر شما را مجددا بازدید کند، می توانید از مقدار revisit-after در خاصیت name استفاده کنید.

در صورتی که از مقدار revisit-after در خاصیت name درون تگ meta استفاده کردید، بایستی محتوای خود را در زمانی که تعیین می کنید، به روز رسانی و مطالبش را آپدیت کنید.

تا موتور جستجو روی تغییرات جدید بتواند روی سند شما خزش خوبی داشته باشد.

در صورت استفاده از مقدار revisit-after در این نوع تگ meta بایستی از خاصیت content هم استفاده کنید.

خاصیت content در این نوع تگ meta مقادیری همچون ثانیه ، دقیقه ، ساعت ، روز و… می گیرد.

به مثال های زیر دقت کنید:

[html]<meta name=”revisit-after”  content=”4 day”>[/html]

[html]<meta name=”revisit-after”  content=”9 hours”>[/html]

۲- مقدار expire در خاصیت name درون تگ meta در سند اچ تی ام ال

در صورتی که قصد دارید صفحه ای از سند وبسایتتان را در یک تاریخ خاص توسط موتور جستجو بازدید نشود.

و به عبارت بهتر می خواهید برای موتور جستجو تاریخ انقضا ی محتوای یک سند را اعلام کنید، از مقدار expire در خاصیت name درون تگ meta استفاده کنید.

در صورت استفاده از مقدار expire در خاصیت name درون تگ meta بایستی از خاصیت content هم استفاده کنید.

مقدار خاصیت content در این نوع تگ meta می تواند تنها یک روز برای تاریخ انقضا باشد.

و یا می تواند مقداری برابر با تاریخ و ساعت انقضای سند مورد نظر در آن روز باشد.

به مثال های زیر توجه کنید:

[html]<meta name=”expires” content=”tue, 10 Jun 2015″>[/html]

[html]<meta name=”expires” content=”tue, 10 Jun 2018  ۲۱:۱۱:۰۸ GMT”>[/html]

جهت دسترسی به قسمت بعدی مجموعه آموزشی تگ های متا در اچ تی ام ال روی لینک زیر کلیک کنید:

meta تگ ها در HTML بخش بیست و دوم

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

meta تگ ها HTML بخش بیست و یکم revisit-after expire – اختصاصی سایت آموزی