meta تگ ها در HTML بخش دهم Neutral محتوا Tolerance

meta تگ ها در HTML بخش دهم را جهت استفاده شما همراهان همیشگی سایت آموزی تهیه کردیم.

در بخش نهم این آموزش با برخی مقادیر در خاصیت content در زمان استفاده از مقدار Pic-label آشنا شدید.

meta تگ ها در اچ تی ام ال بخش دهم

meta تگ ها در HTML بخش دهم Neutral محتوا Tolerance - سایت آموزی

meta تگ ها در HTML بخش دهم را نیز به بررسی مقادیر دیگری از خاصیت content در این نوع تگ meta می پردازیم. همانطور که می دانید در زمان استفاده از مقدار Pic-label در خاصیت http-equiv ، خاصیت content درون تگ meta همراه با مقادیر و طبقه بندی های مختلفی به کار می رود.

در جلسه گذشته به بررسی مقادیر دسته Education و دسته Environmental Awareness در خاصیت content پرداختیم.

در بخش نهم نیز قصد داریم شما با ۱ دسته دیگر و مقادیر آن در خاصیت content در این نوع تگ meta بپردازیم.

مقادیر content در زمان استفاده از محتوای آزادمنشانه ( Tolerance )

  1. مقدار Promotion
  2. مقدار Positive
  3. مقدار Neutral
  4. مقدار Negative
  5. مقدار Intolerance
  6. مقدار Active Intolerance
  7. مقدار Unlimited Intolerance

۱- مقدار Promotion برای خاصیت content در سند اچ تی ام ال

این مقدار زمانی که از محتوای تشویقی در مورد رفتارهای آزاد منشانه استفاده کنید، کاربرد دارد.

۲- مقدار Positive در خاصیت content

از این مقدار زمانی که از محتوای نمایش دهنده ی رفتارهای آزاد منشانه استفاده می کنید، کاربرد دارد.

۳- مقدار Neutral در خاصیت content

در صورتی که هیچگونه محتوای مرتبط با رفتار آزادمنشانه ندارید، از این مقدار در خاصیت content استفاده کنید.

۴- مقدار Negative در خاصیت content

اگر قصد دارید از محتوای تشویقی مرتبط با رفتارهای متعصبانه استفاده کنید، این مقدار را در خاصیت content به کار ببرید.

۵- مقدار Intolerance برای خاصیت content در سند اچ تی ام ال

از این مقدار زمانی استفاده کنید که محتوای تشویقی مرتبط با رفتارهای متعصبانه توسط مدل ها داشتید، استفاده کنید.

۶- مقدار Active Intolerance در خاصیت content

اگر محتوای ترویج کننده نفرت بر اساس تفاوت های دینی دارید از مقدار Active Intolerance در خاصیت content استفاده کنید.

۷- مقدار Unlimited Intolerance در خاصیت content

جهت فعال سازی محتوای متعصبانه مثل نسل کشی می توانید از مقدار Unlimited Intolerance در خاصیت content استفاده کنید.

جهت دسترسی به قسمت بعدی مجموعه آموزشی تگ های متا در اچ تی ام ال روی لینک زیر کلیک کنید:

meta تگ ها در HTML بخش یازدهم

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

meta تگ ها در HTML بخش دهم Neutral محتوا Tolerance – اختصاصی سایت آموزی