meta تگ ها HTML بخش دوازدهم مقدار Profanity و major اچ تی ام ال

meta تگ ها در HTML بخش دوازدهم را جهت مطالعه شما کاربران گرامی سایت آموزی تهیه کردیم.

در بخش یازدهم تگ های متا این آموزش با برخی مقادیر در خاصیت content در زمان استفاده از مقدار Pic-label آشنا شدید.

meta تگ ها در HTML بخش دوازدهم

meta تگ ها HTML بخش دوازدهم مقدار Profanity و major - سایت آموزی

meta تگ ها در HTML بخش دوازدهم را نیز به بررسی مقادیر دیگری از خاصیت content در این نوع تگ meta می پردازیم. همانطور که می دانید در زمان استفاده از مقدار Pic-label در خاصیت http-equiv ، خاصیت content درون تگ meta همراه با مقادیر و طبقه بندی های مختلفی به کار می رود.

در بخش دوازدهم نیز قصد داریم شما را با ۲ دسته دیگر و مقادیر آن در خاصیت content در این نوع تگ meta آشنا کنیم.

مقادیر content در زمان استفاده از محتوای کفرگرا و ضد مقدسات ( Profanity )

  1. مقدار None
  2. مقدار Reference
  3. مقدار Minor
  4. مقدار Major
  5. مقدار Unlimited

۱- مقدار None درون خاصیت content در سند اچ تی ام ال

در صورتی که محتوا در رابطه توهین به مقدسات نباشد، می توانید از مقدار None در خاصیت content استفاده کنید.

۲- مقدار Reference در خاصیت content

در صورتی که محتوای منبع در مورد رفتارهای کفرآمیز و توهین به مقدسات باشد، از مقدار Reference استفاده می شود.

۳- مقدار Minor در خاصیت content

اگر محتوایی دارای توهین و ناسزای کمتری توسط شخصیتهای کوچک باشد از مقدار minor استفاده می شود.

۴- مقدار Major در خاصیت content

چنانچه محتوایی با کفرآمیزی و ناسزاگویی زیاد توسط افراد مدل همراه باشد، از مقدار major استفاده می کنیم.

۵- مقدار Unlimited درون خاصیت content در سند اچ تی ام ال

اگر محتوای کفرآمیز با مشارکت کاربران داشته باشید، می توانید مقدار Unlimited را در خاصیت content به کار ببرید.

مقادیر content در زمان استفاده از محتوای مرتبط با ایمنی و سلامت ( Safety )

  1. مقدار Active
  2. مقدار Positive
  3. مقدار Neutral
  4. مقدار Negative
  5. مقدار Misleading

۱- مقدار Active در خاصیت content

در صورتی که محتوای ترویج کننده ی رفتارهای امن و سالم دارید، از مقدار Active استفاده کنید.

۲- مقدار Positive درون خاصیت content در سند اچ تی ام ال

چنانچه محتوای منبع در زمینه رفتارهای امن و سالم داشتید، می توانید مقدار Positive را در خاصیت content درون تگ meta به کار ببرید.

۳- مقدار Neutral در خاصیت content

اگر محتوایی بدون رفتارهای امن و سالم دارید، مقدار Neutral در خاصیت content به کار ببرید.

۴- مقدار Negative در خاصیت content

اگر محتوایی در مورد ترویج رفتارهای ضد امنیت و سلامت ، مانند مواد مخدر باشد، از مقدار Negative استفاده می شود.

۵- مقدار Misleading درون خاصیت content در سند اچ تی ام ال

در صورتی که محتوایی دارای اطلاعات گمراه کننده است که موجب آسیب یا مرگ می‌شوند، ( مانند ترویج سیگار )، می توان از مقدار Misleading در خاصیت content درون تگ meta استفاده کنید.

جهت دسترسی به قسمت بعدی مجموعه آموزشی تگ های متا در اچ تی ام ال روی لینک زیر کلیک کنید:

meta تگ ها در HTML بخش سیزدهم

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

meta تگ ها HTML بخش دوازدهم مقدار Profanity و major – اختصاصی سایت آموزی