آموزش wordpress | برچسب آموزش وردپرس
سایت آموزی جهت برچسب گذاری مقالات آموزشی در زمینه wordpress ، برچسب آموزش وردپرس را تدارک می بیند.
برچسب آموزش وردپرس
همانطور که می دانیم برچسب گذاری هم به نوعی دسته بندی کردن مطالب مرتبط با پست های متنوع است.

اما برچسب ها از تعداد و تنوع بیشتر و دسته بندی های کوچکتر نسبت به category یا دسته ها در وردپرس برخوردارند.

سایت آموزی جهت راهنمایی راحت تر کاربر به مطالب وبسایت از برچسب گذاری استفاده می کند.

برچسب ها در سایت آموزی بین 1 سیلابه تا نهایتا 3 سیلابه است.

سعی بر این بوده تا یک برچسب حاوی تمام مطالب مرتبط خود باشد.

برچسب آموزش wordpress یکی از برچسب های مرجع سایت آموزی می باشد.

این برچسب شما را به مطالب مرتبط وسیعی در حوزه آموزش وردپرس منتقل می کند.

شما با کلیک روی لینک برچسب آموزش wordpress به مطالب غنی و مرتبط با این موضوع هدایت می شوید.
برچسب آموزش wordpress