برچسب مقالات ادمین بار وردپرس

سایت آموزی جهت برچسب گذاری مقالات و فیلم های آموزشی در زمینه ادمین بار وردپرس ، برچسب ادمین بار در وردپرس را تدارک می بیند.

برچسب مقالات ادمین بار وردپرس

همانطور که می دانیم برچسب گذاری هم به نوعی دسته بندی کردن مطالب مرتبط با پست های متنوع است.

اما برچسب ها از تعداد و تنوع بیشتر و دسته بندی های کوچکتر نسبت به category یا دسته ها در وردپرس برخوردارند.

سایت آموزی جهت راهنمایی راحت تر کاربر به مطالب وبسایت از برچسب گذاری استفاده می کند.

برچسب ها در سایت آموزی بین 1 سیلابه تا نهایتا 3 سیلابه است.

سعی بر این بوده تا یک برچسب حاوی تمام مطالب مرتبط خود باشد.

برچسب ادمین بار در وردپرس یکی از برچسب های مرجع سایت آموزی می باشد.

این برچسب شما را به مطالب مرتبط در حوزه ادمین بار در وردپرس منتقل می کند.

شما با کلیک روی لینک برچسب ادمین بار وردپرس به مطالب غنی و مرتبط با این موضوع هدایت می شوید.

برچسب مقالات ادمین بار در وردپرس