wordpress | برچسب وردپرس
سایت آموزی جهت برچسب گذاری مقالات آموزشی در زمینه wordpress ، برچسب wordpress را تدارک می بیند.
برچسب وردپرس
همانطور که می دانیم برچسب گذاری هم به نوعی دسته بندی کردن مطالب مرتبط با پست های متنوع است.

اما برچسب ها از تعداد و تنوع بیشتر و دسته بندی های کوچکتر نسبت به category یا دسته ها در wordpress برخوردارند.

سایت آموزی جهت راهنمایی راحت تر کاربر به مطالب وبسایت از برچسب گذاری استفاده می کند.

برچسب ها در سایت آموزی بین 1 سیلابه تا نهایتا 3 سیلابه است.

سعی بر این بوده تا یک برچسب حاوی تمام مطالب مرتبط خود باشد.

برچسب wordpress یکی از برچسب های مرجع سایت آموزی می باشد.

این برچسب شما را به مطالب مرتبط وسیعی در حوزه وردپرس منتقل می کند.

شما با کلیک روی لینک برچسب wordpress به مطالب غنی و مرتبط با این موضوع هدایت می شوید.
برچسب wordpress