برچسب اصول اولیه طراحی سایت

سایت آموزی جهت برچسب گذاری مقالات و فیلم های آموزشی در زمینه اصول طراحی سایت ، برچسب اصول اولیه طراحی سایت را تدارک می بیند.

برچسب مقالات اصول طراحی سایت

همانطور که می دانیم برچسب گذاری هم به نوعی دسته بندی کردن مطالب مرتبط با پست های متنوع است.

اما برچسب ها از تعداد و تنوع بیشتر و دسته بندی های کوچکتر نسبت به category یا دسته ها در وردپرس برخوردارند.

سایت آموزی جهت راهنمایی راحت تر کاربر به مطالب وبسایت از برچسب گذاری استفاده می کند.

برچسب ها در سایت آموزی بین 1 سیلابه تا نهایتا 3 سیلابه است.

سعی بر این بوده تا یک برچسب حاوی تمام مطالب مرتبط خود باشد.

برچسب اصول طراحی سایت یکی از برچسب های مرجع سایت آموزی می باشد.

این برچسب شما را به مطالب مرتبط وسیعی در حوزه طراحی سایت منتقل می کند.

شما با کلیک روی لینک برچسب اصول طراحی سایت به مطالب غنی و مرتبط با این موضوع هدایت می شوید.

برچسب اصول اولیه طراحی سایت

  • 1
  • 2